ÅSIKT

Avtal om hemarbete visar Europa vägen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

27 juli 2002. I EU arbetar i dag omkring 4,5 miljoner anställda på distans. Inom tio år kan det vara 17 miljoner. Den nya tekniken gör arbete hemifrån till en del av vardagen.

När de europeiska arbetsgivarorganisationerna och Europafacket förra veckan skrev under ett avtal om distansarbete var det alltså ett betydelsefullt dokument. Det skapar regler på en växande del av arbetsmarknaden, samtidigt som det gör arbetsmarknadens parter delaktiga i utvecklingen.

Samma rätt till utveckling

Ingen ska tvingas distansarbeta om det inte varit en del av den ursprungliga anställningen. Avtalet stadgar också att den som distansarbetar har samma rätt som sina kollegor till utveckling och utbildning, liksom till sjukvård och andra rättigheter som följer med anställning. Självklarheter kan det tyckas, men nu finns de fästa på papper. Ändå är kanske det viktigaste att det nya avtalet bryter ny mark på ett annat område. Inom ramen för det som på EU-svenska kallas för den sociala dialogen har redan tre avtal mellan fack och arbetsgivare träffats. De behandlar villkoren för deltids- och visstidsanställda och rätten till föräldraledighet.

Ingen kommission

Det rör sig dock knappas om fackliga avtal i vanlig mening. Initiativet är EU-kommissionens, som alltså ber parterna resonera ihop sig. Resultatet har sedan överlämnats till kommissionen för fortsatt behandling.

Arbetsmarknadens parter har fungerat som kuggar i det politiska maskineriet.

Så är det också med distansarbetsavtalet, med en viktig skillnad. Den här gången lämnar parterna inte frågan till kommissionen. I stället ska de själva se till att det efterlevs. Det är något helt nytt. På så sätt kan avtalet om distansarbete komma att bryta mark för en europeisk kollektivavtalsrätt, samtidigt som det ställer parterna inför ett nytt ansvar.

Det finns fortfarande frågetecken om vilken rättslig status avtalet har den dag det ifrågasätts i en nationell domstol. EU-kommissionären Anna Diamantopoulou har dock förklarat att gemensamma kollektivavtal mycket väl kan får stöd av EU:s fördrag när de revideras. Först då blir också rätten att sluta avtal ordentligt etablerad.

Bygger institutioner

Att skapa en gemensam europeisk marknad handlar inte bara om att avreglera. Det visar avtalet om distansarbete. Lika viktigt är att bygga institutioner för att sätta upp de regler som kan skapa rimliga sociala villkor och en rimlig maktbalans, inte minst på arbetsmarknaden. En europeisk kollektivavtalsrätt är en viktig del av ett sådant system.

IP