ÅSIKT

De drar ännu åt olika håll

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Den borgerliga alliansen har lagt en gemensam budgetmotion, men trots det är den långt ifrån enig om allt.
LEDARE

För första gången har de borgerliga partierna enats om en gemensam budgetmotion som ett svar på regeringens och samarbetspartiernas ekonomiska vårproposition.

Bra.

Utspelet kom väldigt överraskande och har drag av panik­åtgärd för att lappa ihop den berömda ”Högforsandan” efter en vår av oenighet och soloutspel. Valtaktik kanske, men utmärkt ändå. Ju fler gemensamma förslag den borgerliga alliansen redovisar, desto lättare blir det för väljarna att se skillnaderna, alternativen, i politiken. Det är bra både för väljarna och för demokratin.

Ingen heltäckande politik

Nu är de borgerliga trots gårdagens motion inte alls eniga om allt. En rad för väljarna avgörande frågor som familjepolitiken, fastighetsskatten, energipolitiken, kommunala skatteutjämningen och biståndet är de fortfarande djupt oense om. I dag presenterar de också var sin ekonomisk riksdagsmotion där skillnaderna kommer att synas. Än har alliansen ingen heltäckande politik.

Gårdagen gav dock flera intressanta besked. Trots att svensk ekonomi nu går exceptionellt bra står alliansen kvar vid sina försämringar av a-kassan, sjuk- och föräldraförsäkringen och förtidspensionerna som de enades om i Bankeryd. Varför ska de arbetslösa få det sämre när pengar finns och nästan alla andra ska få det bättre?

Slopade arbetsgivaravgifter

I stället för att slopa besparingarna på dem som har det kämpigast före­slår alliansen fler skattesänkningar, bland annat slopad förmögenhetsskatt. Det blir ren klasspolitik.

En nyhet är förslaget att slopa arbetsgivaravgifterna i delar av tjänstesektorn för att skapa fler jobb. Det är ett bra förslag, en gång utrett av LO-ekonomen Dan Andersson och som också förts fram av förre finansministern Kjell-Olof Feldt. Det gäller jobb inom bland annat hotell- och restaurang, i bilverkstäder, körskolor, personalmatsalar, städföretag, frisörer. Det kan handla om 30?000 till 50?000 jobb enligt utredningen. Här borde det ha funnits fler hantverksyrken, yrken inom kultursektorn och andra personalintensiva verksamheter. Som ett första steg för att skapa nya, varaktiga jobb i servicesektorn är det dock intressant. Arbetslösheten är fortfarande vårt största problem. Den och utanförskapet för alla dem som slagits ut är långtifrån löst. Alla goda förslag behövs.

Blir kanske glädjekalkyler

Alliansen avsätter lika mycket pengar som regeringen på satsningar på de äldre, invandrare, tandvård, studiemedel och ungdomspsykiatri. Där finns också tidigare förslag för bland annat skola, sjukvård och äldre­omsorg. Deras reformer kostar lika mycket som vårbudgetens men deras saldo slutar på 3,6 miljarder mer. Kanske blir det glädjekalkyler med fyra gånger 3,6 miljarder redan i dag när partierna presenterar sina partipolitiska önskeprogram. Än har de inte klarat att göra en gemensam budget.

LA