Ledare

Pressa Persson om terrorplanen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

hur bekämpa terrorn? Madrid i mars i fjor: tio bomber sprängda på tre tågstationer. Nära 200 döda, tusentals skadade. Visst måste terrorismen bekämpas på alla sätt – men inte så att farlig rättsosäkerhet blir resultatet.
hur bekämpa terrorn? Madrid i mars i fjor: tio bomber sprängda på tre tågstationer. Nära 200 döda, tusentals skadade. Visst måste terrorismen bekämpas på alla sätt – men inte så att farlig rättsosäkerhet blir resultatet.

LEDARE

Europaunionens kris är uppenbar. Budgetbehandlingen och ratificeringen av den nya konstitutionen har lagts på is. Däremot stannar inte unionens arbete.

EU-ledarna slöt exempelvis upp bakom en handlingsplan mot terrorism på toppmötet. Aftonbladets ledarsida har tidigare varnat för att kampen mot terrorismen riskerar att bli ett hot mot grundläggande rättsprinciper och demokratin.

I slutsatserna från Brysselmötet skriver EU:s ordförande att följande punkter ska prioriteras under andra halvåret av 2005:

Lagstiftningsarbetet (förstärka polissamarbetet och det rättsliga samarbetet);

bättre utbyte av strategisk information mellan medlemsstaterna (Haagprogrammet);

utarbetande av en strategi och handlingsplan mot radikalisering och rekrytering av terrorister;

fortsatt genomförande av strategin mot finansiering av terrorism (en särskild uppförandekod för att förhindra välgörenhetsorganisationer att finansiera terrorism samt förstärka proceduren då finansiella tillgångar fryses).

Klart besked önskas

Vad innebär den sista punkten i praktiken? Ledarsidan har vid ett flertal tillfällen pekat på de ideella organisationernas oro över att deras handlingsutrymme kraftigt kommer att begränsas. I Sverige bygger folkrörelseidén på att biståndsorganisationer och andra folkrörelser ska kunna arbeta utan statlig kontroll och inblandning. EU-språket är svävande. Statsminister Göran Persson måste ge klart besked i EU-nämnden i dag. Vad innebär terrorplanen för det ideella biståndsarbetet och den svenska folkrörelsemodellen?

Toppmötet har också antagit riktlinjer för utarbetandet av en strategi mot radikalisering och rekrytering av terrorister. Tyvärr är dessa riktlinjer för närvarande hemliga. I tidigare versioner har det funnits tankar på exempelvis avlyssning av moskéer. Risken är att EU antar samma hårdföra, islamofoba, hållning som dominerar den amerikanska terrorkampen.

Debatt behövs

Terrorismen måste bekämpas och det är självklart ett område för gränslöst samarbete mellan EU-länderna. Men det behövs en offentlig debatt om hur kampen mot terrorismen ska föras. Hur ska balansen mellan kollektiv säkerhet och individuell integritet se ut? Och var ligger balansen mellan polisiär effektivitet och farlig rättsosäkerhet?

Människorättsorganisationer, bland annat Amnesty, har varnat för att de mänskliga rättigheterna körs över i det allt intensivare kriget mot terrorismen. Sverige måste våga hålla emot och ifrågasätta alltför snabba definitioner av vad som är terrorism. Framför allt måste de mänskliga rättigheterna och demokratins grundläggande rättsprinciper värnas i alla lägen.

EU-nämndens ledamöter bör pressa Göran Persson på detta i dag.

HK

Publisert:

Aftonbladet

/

Ledare

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!