Ledare

Klok kursändring

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LYSSNA PÅ WALLSTRÖM Margot Wallströms förslag om demokratisering av EU är värt att lyfta fram, nu när allt talar för att EU-konstitutionen är skjuten i sank och att det därmed heller inte lär bli något svenskt riksdagsbeslut om den under hösten.

LYSSNA PÅ WALLSTRÖM Margot Wallströms förslag om demokratisering av EU är värt att lyfta fram, nu när allt talar för att EU-konstitutionen är skjuten i sank och att det därmed heller inte lär bli något svenskt riksdagsbeslut om den under hösten.

Foto: NIKOLAI JACOBSEN

LEDARE

Göran Persson överrumplade oppositionen. Istället för att bli pressad om EU-konstitutionen satte statsministern sin egen dagordning. Om inte veckans toppmöte skapar klarhet kan det svenska godkännandet skjutas upp, förklarade han i gårdagens EU-nämnd. Mycket talar därmed för att det inte blir något riksdagsbeslut i höst.

Kursändringen är klok. Att gå vidare tjänar inte mycket till när två länder sagt nej och andra tvekar. Nu får väljarna av allt att döma chansen att säga sitt i nästa års riksdagsval. Därmed faller invändningen att stora förändringar genomförs utan att medborgarna får rösta. Partierna får redovisa sin syn på EU:s framtid som en del av en politisk helhet.

På toppmötet kommer Sverige att föreslå en tid ”för reflexion och öppen debatt”. Sannolikt försvinner tidsgränsen för ländernas behandling av konstitutionen. EU-ledarna samlas igen om ett år för att diskutera läget.

Betänketiden måste utnyttjas väl. Missnöjet med EU-projektet har många grunder. En av dem är bristen på öppenhet och folkligt inflytande.

Göran Perssons regering har drivit fram bättre insyn i EU-arbetet. Det är lättare att få läsa EU-handlingar idag tack vare ett beslut under Sveriges ordförandeskap. Regeringen har bidragit till en modernare administration i Bryssel. Sverige tar mer hänsyn än de flesta till synpunkter från de europeiska folkrörelserna.

... men mycket återstår

Mycket återstår. Dagens kris är ett utmärkt tillfälle att höja tempot. EU:?s ledare måste visa att de är beredda att lyssna.

En bra utgångspunkt är de förslag som Margot Wallström nyligen presenterade i ett brev till sina kollegor. Toppmötet borde uppmuntra en fördjupad debatt om EU:s framtid, skriver hon.

Folkrörelserna kan bjudas in till ett ”europeiskt rundabordssamtal för demokrati”, som första steget till en demokratisk infrastruktur med tätare nätverk över gränserna. Öppna konferenser i samband med toppmötena kan minska avståndet mellan medborgare och beslutsfattare.

Deltagardemokrati

Margot Wallströms brev utvecklar den ”plan D” för demokrati som hon presenterat i svenska medier. Konstitutionen har kört fast, men Wallström vill gå vidare med ambitionerna om deltagardemokrati och en starkare roll för de nationella parlamenten. Det är en praktisk Europavision som just nu är viktigare än juridiskt finlir om hur konstitutionen kan skrivas om.

Förhoppningsvis väljer EU-kommissionen att lägga fram Wallströms förslag på toppmötet. Den svenska regeringen har goda skäl att stödja dem eller själv ta initiativ till liknande texter i slutsatserna. Öppenhet och starka folkrörelser är en viktig del av Sveriges varumärke. Det borde Göran Persson utnyttja.

ME

Publisert:

Aftonbladet

/

Ledare

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!