ÅSIKT

Förbluffande minneslucka

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: ÄNDRAR SIG – HELA TIDEN Från att ha gett en detaljerad redogörelse för vad han gjorde annandag jul 2004 så minns nu statssekreterare Lars Danielsson ingenting alls.
LEDARE

Bristerna i regeringens hantering av tsunamikatastrofen är uppenbara. Ansvarigt departement, UD, klarade inte uppgiften i inledningsskedet. Inte heller statsrådsberedningens krisberedskap fungerade. Allt detta har grundligt beskrivits av katastrofkommissionen.

Av torsdagens KU-utfrågningar med Lars Danielsson och Hans Dahlgren kan åtminstone två slutsatser dras:

Statsministern blev knappast rätt informerad av sin närmaste man under annandag jul.

Informations- och organisationsproblemen är påtagliga inom UD.

Minns inget alls

Statsministerns statssekreterare, Lars Danielsson, har gått från att ha gett en detaljerad redovisning av vad han gjorde på annandag jul till att nu inte minnas något alls. Inför katastrofkommissionen uppgav han att han till statsministern sagt att läget var under kontroll. Han hade pratat med kabinettssekreterare Hans Dahlgren flera gånger under annandagen. Något som Dahlgren från första stund förnekat.

I höstas blev Danielssons minnesbild suddigare. Han deklarerade att han inte hade anledning att ifrågasätta Dahlgrens minnesbild. Han hade dock haft samtal med andra på UD och uppfattat att läget varit under kontroll.

Häpnadsväckande

Nu visar det sig att inte heller detta är med verkligheten överensstämmande. Ingen på UD har talat med Danielsson.

Till KU i går sade Danielsson att det var av Gunnar Holmgren, Regeringskansliets förvaltningschef, som han hade fått uppgiften att läget var under kontroll.

Det är häpnadsväckande. Gunnar Holmgren hade att bedöma telefonväxlarnas kapacitet, inte läget på den konsulära enheten, analysen av katastrofens omfattning eller dylikt.

Mot bakgrund av detta kan man svårligen påstå att statsministern var välinformerad under tsunamikatastrofens inledningsskede.

Varför ändrar Danielsson hela tiden sina uppgifter?

Hur kommer det sig att han plötsligt inte minns någonting, inte ens det han sade till statsministern?

Medan Lars Danielsson framstår som en som glider med sanningen har UD:s kabinettssekreterare Hans Dahlgren hela tiden haft samma berättelse. Inget nytt kom fram i KU-utfrågningen.

Dahlgrens problem är att han inte från början förstod eller fick tillräckligt med information om katastrofens omfattning och konsekvenser för Sverige. Han larmade inte heller utrikesministern.

Nådde inte ansvariga

Information fanns dock i mängd, i form av ambassadörsfax, larm-mejl från försvarsdepartementet och tusentals telefonsamtal. Men informationen analyserades inte och nådde inte de högst ansvariga.

UD:s dåvarande chef för konsulära enheten, Jan Nordlander, har i flera av KU:s förhör omnämnts som den som bar skulden för den bristande informationsspridningen och för fördröjningen av Räddningsverkets insatser.

Självklart måste KU kalla Nordlander och låta honom ge sin bild av händelseförloppet.

Nordlander sitter inte kvar på sitt jobb.

Det gör däremot Lars Danielsson. Än så länge.

HK