ÅSIKT

Biltullarna – en succé

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Tomt på gatorna Trängselskattens första dag. Visserligen var minskningen av trafiken störst i början, men resultatet av försöket är mycket positivt.
LEDARE

Nu har forskarna kommit fram till det som stockholmarna redan vet. Trängselskatten är en succé.

Biltrafiken har minskat och det har blivit enklare att ta sig fram. Luften har blivit lättare att andas.

I går presenterade en grupp av trafikforskare och ekonomer sin analys av Stockholmsförsöket.

Minskningen av bilismen var störst i början. Men den har sedan dess hållit sig på en förvånansvärt konstant nivå.

Bättre än väntat

Även de senaste månadssiffrorna visar att mer än var femte bil försvunnit. Det är en bra bit över de 10–15 procent i minskning som man räknade med innan försöket drogs igång.

Även miljömålen har uppnåtts. Utsläppen av koldioxid har minskat med fjorton procent i innerstaden. Den förbättringen av luften sparar 25–30 liv, påpekas i rapporten.

Försöket inleddes den 3 januari i år. De första dagarna överraskade alla. Trafikleder som vid motsvarande tid föregående år var igenkorkade av bilköer var plötsligt nästan öde.

Många har blivit positivare

Forskargruppen är förvånad över att effekterna har blivit så påtagliga för alla. De egna intrycket har gjort att många medborgare ändrat sig och blivit mer positiva. Försöket har också fått stor internationell uppmärksamhet – till och med den amerikanska Bush­regeringen ser det som ett föredöme.

Viktig i forskarnas rapport är jämförelsen mellan trängselskatten och andra åtgärder för att minska trafiken och dess miljöpåverkan. Motståndare till försöket talar ofta om att problemen i stället ska lösas med nya stora kringleder.

Det kan man mycket väl göra, säger forskargruppen. Men skillnaden är att det är mycket dyrbara projekt som ger effekt endast på lång sikt och de bör inte ställas i motsats till trängselavgifterna.

Dessa är nämligen lönsamma redan om några år och dess miljöeffekter är omedelbara. Vid sidan av sina egna upplevelser har stockholmarna nu gedigna och entydiga forskningsresultat att väga in när de folkomröstar på valdagen den 17 september.

En fråga för riksdagsvalet

Alla partier i Stockholmspolitiken har sagt att de tänker följa omröstningens resultat. Men avgörande är hur regering och riksdag ställer sig.

Regeringen och samarbetspartierna står bakom försöket. Hur en borgerlig regering skulle hantera frågan vet vi inget om. Väljarna bör också få klart besked om att pengarna verkligen går tillbaka till stockholmarna och kollektivtrafiken.

Trängselskatten är inte bara en fråga för invånarna i Stockholmsområdet. Den bör ses i ett vidare miljöperspektiv och som en del i en nödvändig omställning till ett hållbart samhälle.

Därför är det inte bara en fråga för folkomröstningen i Stockholm utan också i riksdagsvalet.

TS

ARTIKELN HANDLAR OM