ÅSIKT

Nystart efterlyses

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

V äl godkänd. Något annat betyg vore orättvist, för att inte säga ogint. Göran Persson är inne på sitt åttonde år som partiledare och statsminister. En jämförelse med partiledarkollegorna i Europa utfaller till Perssons och den svenska socialdemokratins fördel. I EU tillhör han veteranerna på sin post. 2002 års valresultat var också ett lyft, om än inte till fornstora nivåer.

De gångna åren har emellertid den socialdemokratiska själen kylts ner. Saneringspolitiken var en tvingande överlevnadsfråga. Men nedskärningarna drabbade främst dem som arbetarrörelsen säger sig företräda. EU-frågan har lett till en längre tids inre sönd-ring. Det minskade politiska engagemanget har åderlåtit ”rörelsen” på energi och medlemmar.

Socialdemokratin tog sitt ansvar och ledde landet ur den ekonomiska krisen, trogen sitt pragmatiska och ansvarstagande arv. Men gick vilse i budgetförhandlingarnas hårdhänta matematik. Socialdemokratins framtidsvision är i dag inte ett under av klarhet, för att använda en lätt underdrift.

Eftersom borgerligheten varit så svag och skral har den politiska scenen ändå dominerats av socialdemokraterna och Göran Persson. Nu finns dock tecken som tyder på att oppositionen samlar sina styrkor. Valet 2006 lär bli en tuff match.

Göran Persson har utlovat en regeringsombildning. Den här veckan har Aftonbladets ledarredaktion föreslagit några nya och gamla namn för att ”toppa laget”. Regeringen behöver ny energi. Men personfrågorna kan förstås inte frikopplas från politiken. I söndags efterlyste Helle Klein en politisk nystart och pekade på en rad områden där regeringen presenterat storstilade deklarationer, men där det praktiska resultatet ofta varit magert.

Socialdemokratin har låtit sig fångas av det mediala spelet. Ibland har mediautspelen haft karaktären av fritt tänkande, möjligen önsketänkande. För att i det långa loppet förändra samhället krävs emellertid politisk systematik. Nya politikområden kräver fokus, strategi och uthållighet för att departement, förvaltning och administration ska omsätta den goda viljan i politiska resultat. Om det politiskt möjliga ska vidgas krävs mer än taktiskt dribblande.

På extrakongressen i våras citerade Göran Persson Günter Grass ”Ur en snigels dagbok” och den träffande karaktäristiken av den socialdemokratiska reformismen: ”en snigel med sugfoten fast förankrad i verkligheten och känselspröten spelande mot den framtid som den i sakta mak är på väg mot”.

Günter Grass bok utgick från Willy Brandts valkampanj 1972. Brandts och Palmes socialdemokrati kunde ge reformismen riktning och trovärdighet, och den konkretiserades i ett antal politik- och reformområden: jämställdhetspolitiken, välfärdspolitiken och arbetslivets demokratisering. Dagens socialdemokrati däremot lider brist på riktning och systematik, präglas av ett slags idémässig tomhet.

Socialdemokratin behöver ”toppa laget” och en politisk nystart. I varje fall om Göran Persson ska få behålla betyget ”väl godkänd”. Och vinna nästa val.

Håkan A Bengtsson