ÅSIKT

Blåsningen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Det är svårt att använda ordet katastrof efter annandag jul. Ändå valde infrastruktur- och skogsminister Ulrica Messing det ordet när hon i går skulle beskriva orkanens effekter på skogsbruken i södra Sverige.

”En stor katastrof, med våra mått mätt”, sa Messing när hon tillsammans med Christer Segerstéen från Södra skogsägarna berättade om de skador skogen drabbats av.

Ett tiotal människor har avlidit som en direkt följd av stormen. Drygt en vecka efter saknar fortfarande tiotusentals människor i södra Sverige el och telefon. Industrier står stilla, vägar är fortfarande inte färdbara och järnvägstrafiken har fortfarande problem.

Livsverk i spillror

Bortom detta kan vi också ana hur stormen kommer att få långsiktiga effekter, för enskilda och för en av de viktigaste branscherna i den svenska ekonomin.

För enskilda skogsägare har stormen lagt livsverk i spillror. Skog som vårdats i årtionden ligger skövlad och värden som skulle tryggat ålderdomen eller lämnats i arv blåste bort på några timmar.

Skogsindustrin sysselsätter allt som allt 300Ì´0;000 människor och genererar enorma värden och exportinkomster för Sverige. Nu har ett helt års avverkning i hela landet blåst ner bara i de fyra mest utsatta länen. Dagens uppskattningar pekar på att 75 miljoner kubikmeter ved fällts av stormen men siffran fortsätter att stiga.

Att få ut veden ur skogen innan den förstörts eller angrips av skadeinsekter kommer att kräva alla tänkbara resurser.

I bästa fall kommer mycket av den ved som nu finns i södra Sverige att transporteras till industrier norrut. Segerstéen talade i går om 25 miljoner kubikmeter. Det motsvarar ett tåg i timmen under ett helt år.

Messing kunde redovisa hur skogsskadorna faktiskt tycks vara på väg att leda till den nationella samling som är nödvändig för att hålla de kortsiktiga skadorna så små som möjligt och att undvika att skogsindustrin på lång sikt skadas.

Intressekonflikter

Myndigheter arbetar med dispenser och specialregler för att hantera den akuta situationen. De stora skogs­ägarna har stoppat all planerad avverkning av skog som fortfarande står i södra Sverige, och stoppet kommer att utökas när transporterna fungerar.

Den akuta situationen ställer samhället inför svåra intressekonflikter. Det gäller inte minst kraven på att få bespruta den skadade skogen mot skadedjur.

Viktigt samarbete

Trots alla ansträngningar kommer oerhörda värden att gå förlorade. Ändå är det samarbete som nu växer fram mellan regeringen, industrin och myndigheterna viktigt. Det kommer inte bara att rädda ekonomiska värden utan kanske också tilltron till samhället bland dem som drabbats av stormen.

IP