ÅSIKT

Sexköp utomlands måste förbjudas

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: PETER DEJONG / AP

avEva Franchell

LEDARE

Justitieminister Morgan Johansson vill stoppa svenskars sexköp utomlands. Hans lagförslag skickas nu till lagrådet och tanken är att förbudet ska gälla från första juli nästa år.

Det är redan förbjudet att köpa sex med barn utomlands. Morgan Johansson vill nu utöka det förbudet så att det omfattar även de som fyllt arton år.

Det är rimligt. FN uppskattar att mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, är offer för människohandel varje år och att majoriteten av dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. Handel med människors kroppar bygger alltid på exploatering. Att utnyttja kvinnors utsatthet och fattigdom är lika förkastligt var det än sker.

Redan förbjudet

Vi har redan förbjudit sexköp här i Sverige, så varför ska vi då tillåta att kvinnor i andra länder utnyttjas?

En undersökning gjord på Linköpings universitet visar att åtta av tio svenska män som köpt sex gjorde sitt senaste sexköp utomlands. Vi har alltså exporterat vår sexhandel till länder där kvinnor är extremt utsatta.

Förändrar attityder

Här hemma har vårt sexköpsförbud förändrat normer och attityder. Det är inte längre ok att gå till prostituerade. Vi ses som ett föregångsland och det är vårt ansvar ta kampen mot människohandeln vidare. Norge har redan ett förbud mot sexköp utomlands och ett utvidgat svenskt förbud skulle bli ytterligare en stark internationell markering.

Om Sverige inför förbudet kommer det att gälla i länder där prostitution är tillåtet och det innebär givetvis problem. Men om två länder ska komma överens måste ju något land börja och även en ensidig lagstiftning kommer att vara avskräckande.

MeToo har förändrat bilden av den svenska mannen och sannolikt behöver han ett tydligt förbud. Det är aldrig ok att köpa kvinnors kroppar.

ARTIKELN HANDLAR OM

Sexhandel

MeToo