Mejla

Daniel Swedin

Försäkringskassan bluffar om de sjuka

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: Pernilla Wahlman / AFTONBLADET/2840

I början av november presenterade Försäkringskassan – denna så utskällda myndighet – en rapport som visade att 7 av 10 som får avslag på sin sjukförsäkringsansökan faktiskt går tillbaka till arbetsmarknaden. Så bröt klang- och jubelfest ut. SVT rapporterade att “sjuktalen vänt”. Direktörerna på Svenskt Näringsliv var jätteglada över att människor inte fastnar i långa sjukskrivningar. Den liberala ledarsidan i Expressen tyckte att Försäkringskassans hårdare regelverk – med tidsgränser för hur länge man får vara sjuk – visat sig fungera utmärkt och att avslag ändå ofta är befogade.

Men stämmer det verkligen att den nya tuffa sjukförsäkringen visat sig vara en framgång?

Knappast.

I Försäkringskassans presentation kom det nämligen inte fram att de som börjar jobba efter att ha fått avslag på sjukpenning får en kraftig inkomstminskning.

Låginkomsttagare förlorar allra mest. Här går lönen från i snitt 150 000 kronor om året före sjukskrivningen, till en årsinkomst på 25 000 kronor två år efter avslaget. Bland dessa människor är äldre och kvinnor överrepresenterade och de kommer från jobb i branscher som vård, omsorg och service.

Det är människor som politikerna kallar samhällsbärare så länge de är på jobbet, som är för sjuka för att jobba så mycket som Försäkringskassan tycker de ska göra.

I stället får de leva på släktingar och anhöriga eller söka sig till kommunernas socialkontor.

Det är ett haveri, men det är inte resultatet av något misstag i arbetet eller av oklara regler. Själva avsikten med de förändringar som regeringen Reinfeldt gjorde i trygghetssystemen var att det ska vara svårare och dyrare att vara sjuk. Hjälper inte det ska det finnas regler om utförsäkring. Det enda haveriet i sammanhanget är att det också presenteras som en stor succé för samhället när sjuka blir fattiga.

Den rödgröna regeringen är inte utan skuld. I oktober kom en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, IFS, som visade att politiska önskemål på Försäkringskassan fått genomslag i hur myndigheten jobbar. Regeringen Löfven ville spara pengar och som en effekt får fler får avslag på sin ansökan om sjukpenning.

I över ett decennium har sjuka människor utförsäkrats och nekats ersättningar av ideologiska skäl, och till slut kommer det att påverka allt från förtroendet för våra myndigheter till vilka partier som vinner väljarnas sympatier.

Det är hög tid att våra politiker och myndigheter börjar intressera sig för vad som gör människor sjuka i stället för hur man gör sjuka människor fattiga.


• Vill du ha våra texter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Ledare på Facebook!

avDaniel Swedin

ARTIKELN HANDLAR OM