ÅSIKT

Strejk enda skyddet mot dumpade löner

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

”Är du med i facket?” Det kan bli en vanlig fråga på anställningsintervjuer i framtiden, om Maud Olofsson får som hon vill.

Med sitt jobbprogram, presenterat i veckan, befäster centerpartiet sin position som Sveriges mest löntagarfientliga parti. Centerpartiet öppnar för omfattande diskriminering av fackligt anslutna på den svenska arbetsmarknaden.

Kärnan är denna: centerpartiet vill förbjuda stridsåtgärder mot arbetsplatser där facket inte har några medlemmar. Det låter harmlöst, men sätter hela den svenska modellen i gungning.

En arbetsgivare som inte vill teckna kollektivavtal och betala avtalsenliga löner behöver då bara undvika att anställa personal som är fackligt ansluten. Alternativt trakassera fackligt aktiva tills de säger upp sig.

Den föreningsrätt som garanterar svenskarna rätten att engagera sig fackligt är befäst i lagen om medbestämmanderätt, MBL. Den gäller bara när man är anställd, inte när man är på en anställningsintervju. Det är fullt lagligt att välja bort fackligt anslutna i ett anställningsförfarande.

Genomförs Maud Olofssons förslag dröjer det inte länge innan vi får ”union busting” efter amerikansk modell på svenska arbetsplatser. Amerikanska varuhuskedjan Wal-Mart, som har 1,7 miljoner anställda men inga fackligt anslutna medarbetare, får fungera som föredöme.

Fackföreningarnas strejkrätt, och deras rätt att agera även mot arbetsplatser som saknar kollektivavtal, är det enda skyddet för lägstalönerna vi har i Sverige. Det finns ingen lagstadgad minimilön. Centerns förslag leder till lönedumpning.

Vilka är det som skulle drabbas av centerpartiets förslag? Det är inte kommunanställda tjänstemän, inte ekonomer, inte lärare och inte ingenjörer. De som drabbas är de som redan i dag har en svag ställning gentemot arbetsgivaren, som lätt kan bytas ut och som arbetar i branscher där antalet oseriösa arbetsgivare är många. Det handlar om anställda i handeln, hotell- och restaurangbranschen, transportbranschen och viss mån byggbranschen. Det är deras möjligheter till inflytande Maud Olofsson vill inskränka. Med det följer sämre arbetsmiljö och sänkta löner.

Maud Olofsson påstår att centern är ett småföretagarvänligt parti. Det är inte sant. Hennes förslag gynnar oseriösa arbetsgivare som vill exploatera billig arbetskraft, inte de tusentals småföretagare som sköter sina företag efter arbetsmarknadens spelregler.

Maud Olofsson vill riva den svenska modellen. Hennes modell vilar på diskriminering, lönedumpning och osund konkurrens.

ARTIKELN HANDLAR OM