Somar Al Naher

Husbybor renovräks

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I Husby i norra Stockholm råder det stor oro för chockhöjda hyror. Många har fått det som följd av upprustningar av lägenheter.

Ett begrepp som beskriver en allt vanligare process i våra förorter är reno-vräkning – en kombination av orden renovering och vräkning. Privata fastighetsägare köper upp slitna hus i miljonprogrammen, renoverar dem dyrt, höjer hyran och säljer husen vidare till nya fastighetsägare.

Hyresgäster förlorare

Förlorarna blir hyresgästerna som inte har råd att bo kvar.

I hela landet flyttar en av fyra hyresgäster till följd av reparationer. Det säger Boverket som har undersökt effekten av upprustningar av lägenheter.

Det är framförallt kvinnor med låga pensioner, ensamstående mammor och arbetare med låga löner som flyttar.

– Hyresgäster har i princip inget lagstadgat skydd. De har ingen möjlighet att påverka renoveringarna, säger Marie Linder, ordförande i Hyresgästföreningen.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på hyresgästernas möjlighet till inflytande vid renoveringar.

Det är på tiden.

Som det ser ut i dag vinner fastighetsägaren i nio fall av tio då hyresgästen motsätter sig renoveringen och ärendet hamnar i Hyresnämnden.

Hamnar på gatan

Miljonprogrammen och äldre hus är i stort behov av renovering men det får inte göras på så sätt att folk riskerar att hamna på gatan. När det kommunala

fastighetsbolaget Svenska Bostäder skulle renovera sina lägenheter i Husby för några år sedan lyckades hyresgästerna förhandla ner kostnaderna och hyreshöjningarna skedde i etapper.

Kom inte och säg att det inte spelar någon roll vem som äger våra bostäder.

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.