ÅSIKT

Stoppa försäljning av farlig kyckling

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Björn Lindahl
Produktionen på kycklingfabrikerna har pressats och flera problem i produktionsledet har rapporterats.
LEDARE

Allt fler svenskar smittas av färsk kyckling. Antalet människor som blivit svårt sjuka har ökat kraftigt.
Läget är så allvarligt att smittskyddsläkaren i Gävleborg Sigmar Mäkitalo nu går ut och uppmanar allmänheten att helt undvika färsk kyckling.
Orsaken till uppropet är att tusentals svenskar blivit svårt sjuka av campylobacter. Många har tvingats söka sjukvård på grund av bakterien som sprids via förorenade livsmedel. Symptomen kan vara illamående, magsmärtor, blodblandade diarréer, kräkningar och feber. Infektionen kan i värsta fall ge ledbesvär och blodförgiftning.

Vårdats på sjukhus

Bara i Gävleborg har flera smittade patienter vårdats på sjukhus och det är därför Sigmar Mäkitalo går ut och varnar för campylobacterna.
– Det är mitt ansvar enligt smittskyddslagen att informera och ge råd till befolkningen, säger han och får stöd av sina kolleger.
– Om man vill minska risken att insjukna i campylobactinfektion så rekommenderar vi att man undviker färsk kyckling tillsvidare. Och det rådet gäller tills nationella myndigheter kan visa att risken med campylobactinfektioner relaterade till färsk kyckling har minskat, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare i Värmland.
Vi äter allt mer kyckling och efterfrågan på färsk svensk kyckling har ökat. Produktionen på kycklingfabrikerna har pressats och flera problem i produktionsledet har rapporterats.

20 procent smittade

Provtagningar visar att svenska kycklingar är smittade i betydligt högre grad än tidigare. I november och december var 20 procent av flockarna smittade, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt.

Man kan tycka att de ansvariga myndigheterna Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt borde ha larmat för länge sedan, men i stället har man lagt över ansvaret på broilerbranschen. Att peka ut svensk kyckling som farlig har varit för känsligt. Framför allt Jordbruksverket har snarare velat skydda svensk matindustri, särskilt nu när regeringens livsmedelsstrategi ska lanseras.

Stoppa farliga fåglar

Jordbruksverket har i stället velat lägga ansvaret på konsumenterna som borde tvätta händerna bättre.
Men Signar Mäkitalo tror inte att svenskarna blivit slarvigare i köket.

– Det måste finnas andra orsaker till ökningen av sjukdomsfallen.
Och om matminister Sven-Erik Bucht menar allvar med sin livsmedelsstrategi måste han i första hand försäkra sig om att svensk mat är ofarlig.

Norge och Island lyckades få ner antalet infekterade fåglar genom att kräva att smittade besättningar inte fick säljas som färska utan måste frysas.

Det vore väl ett enkelt beslut för Sven-Erik Bucht. Försäljningen av farliga fåglar måste stoppas.

Läs också:

ARTIKELN HANDLAR OM