ÅSIKT

Värna om vår modell

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: SCANPIX
Strejken på Electrolux fabrik i Nürnberg visar vikten av trygghet på arbetsmarknaden.

I dag röstar de 1?750 anställda vid Electrolux dotterföretag AEG i Nürnberg. Efter fem veckors strejk, politiska protester och medling av en tidigare ekonomiminister är företaget och facket överens.

Ersättningen till de anställda blir högre än i det bud som utlöste strejken. Äldre anställda erbjuds förtidspension och Electrolux satsar på vidareutbildning av dem som förlorat sitt arbete.

På den viktigaste punkten har facket fått ge sig. Fabriken läggs ner och jobben försvinner.

Inget val

Ändå väntas en majoritet för uppgörelsen i dagens omröstning. De anställda har egentligen inget val. Electrolux plan att flytta produktionen till låglöneländer går inte att rubba.

Konflikten på AEG i Nürnberg skapar kontrast till de senaste årens svenska industrinedläggningar. Inte minst nedläggningen av Electrolux dammsugarfabrik i Västervik.

Varken där, i Degerfors, Gislaved eller Nynäshamn har nedläggningsbeskeden utlöst strejker. Trots protester och demonstrationer har de fackliga organisationerna diskuterat räddningsplaner och ersättningsnivåer.

I Västervik slutade ersättningsnotan till de 450 anställda på 67 miljoner kronor. Fackets krav bantades trots att de bara utgjorde en bråkdel av det Electrolux nu betalar sina tyska anställda.

Att direkt jämföra företagens kostnader för att lägga ner produktion i olika länder är i det närmaste omöjligt.

Mindre krångligt i Sverige

Den slutsatsen drog Ams och Arbetslivsinstitutet i en rapport för några år sedan. Sambanden är alldeles för komplicerade.

Ändå tyder allt på att det är mindre krångligt, och mindre dyrt, för företagen att lägga ner i Sverige än i de flesta andra europeiska länder. Samhällets trygghetssystem – till exempel a-kassan och arbetsmarknadspolitiken – ska garantera att enskilda inte drabbas orimligt hårt. Dessutom finns omställningsavtal mellan parterna, efter den senaste avtalsrörelsen också för arbetare.

Vill urholka tryggheten

Därför kan de fackliga organisationerna samarbeta och lagstiftningen ger företagen stora friheter. Kanske ibland alltför stora, som när utflyttningsbeslut tycks fattas med mycket kortsiktiga argument.

Trots det är den svenska modellen i grunden riktig.

Trygghet för den enskilde skapar förutsättningar för förändring av arbetsmarknaden. Nödvändigt i en globaliserad ekonomi.

Sambandet tycks stå klart i den europeiska debatten. På annat sätt kan knappast den globaliseringsfond som EU-kommissionen föreslog i går tolkas.

Det gör den svenska oppositionens förslag för att urholka trygghetssystemen svåra att förstå.

Konflikten i Nürnberg framstår som ett argument för att behålla den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Utan anständig a-kassa och en aktiv arbetsmarknadspolitik skulle också svenska fackföreningar tvingas till vanmäktiga stridsåtgärder i kampen för jobben.

IP