ÅSIKT

Girighetens pris är högt

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

4 APRIL 2006. I dag avslutas rättegången mot den tidigare Skandia-direktören Lars-Eric Petersson.

Det är märkliga interiörer från storbolagens styrelserum som har presenterats i Stockholms rådhus under förhandlingarna.

Peterssons tidigare chef, Lars Ramqvist, har vittnat om hur uppgifter undanhållits och lönnliga beslut fattats i strid med givna instruktioner. Någon avsikt att lyfta taken av bonusprogrammet Wealthbuilder fanns inte.

I sitt vittnesmål lät Ramqvist närmast förbluffad över hur bonusprogrammen utvecklades. ”Det är märkligt med den aktivitet som satte i gång.”

Se där vilken kraft som kan finnas i ekonomiska drivkrafter.

Diskussioner utan protokoll

Möjligen beror den tidigare sty-relseordförandens oskuldsfullhet på att han själv med minsta möjliga marginal undgick att hamna på de åtalades bänk.

Det tydligaste intrycket från förhören är med vilket lättsinne frågan om ”incitamentsprogrammen” tycks ha hanterats. Hundratals miljoner har diskuterats utan ordentliga protokollsanteckningar. De avgörande besluten, värda overkliga summor, har tolkats helt olika.

Ingen anständig föreningskassör skulle kunna möta revisorer eller årsmöten med en sådan röra.

Bonusprogrammen är tillbaka

Rättegången mot Petersson är snart slut. Domen kommer om några veckor. I bästa fall kan något slags ansvar utkrävas.

Ett stopp för den mentalitet som tycks ha förblindat ledningen för ett av Sveriges mest ansedda företag är dock att vänta sig för mycket.

Medan processen har pågått i Rådhusets rättssal har storbolagen kallat till bolagsstämmor. Bonusprogram är åter i ropet. Mer måttfulla än tidigare, försäkrar ledningen för företagen. Tillsammans med kraftigt stigande ersättningar, inte minst till styrelseledamöter, ger det dock en tydlig signal. Girigheten kommer tillbaka, om den någonsin varit borta.

Lojaliteten skadas

På en punkt är situationen annorlunda nu än när Skandiadirektörerna plundrade företaget. Den offentliga insynen är större i dag.

Kanske gör det direktörernas drivkrafter än starkare i jakten på bonusar. Det var i alla fall vad som påstods när den socialdemokratiska regeringen för några veckor sedan föreslog att offentlighet om bonusprogrammen ska lagfästas.

Säkert är att direktörernas fantasi-ersättningar kommer att skapa problem i den kommande lönerörelsen. De anställdas lojalitet skadas. På sikt är det kanske det högsta priset företagen, och samhället, får betala för direktörernas girighet.

IP