ÅSIKT

Ett program för framtiden

Foto: LOTTE FERNVALL
Socialdemokraterna borde skriva ett program för 2000-talet.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Socialdemokratin borde formulera ett framtidsprogram. En färdplan för hur jobben och välfärden ska tryggas och livsmiljön värnas i globaliseringens stålbad.

Människor är oroliga, osäkra inför framtiden. Vi ser snarare globaliseringens hot och utmaningar än dess möjligheter. De unga får inga jobb. De äldre som bara blir fler, hur ska deras vård och välfärd klaras? Klyftorna växer och förslitningen och utslagningen bland både unga och gamla ökar.

Hur ska vi klara allt?

Socialdemokratin borde formulera ett visionärt framtidsprogram som svarar på vår tids utmaningar. Hur ska vi få fler jobb och fler i arbete? Hur ska vi klara oss i den globala konkurrensen där de nya tigerekonomierna och ekonomiska stormakterna producerar flera miljoner högutbildade varje år? Hur vi ska klara omsorgen om de gamla?

Det behövs ett sammanhängande framtidsprogram där vi kan se personliga livschanser och vidgade möjligheter, men också de utmaningar, ökade krav och individuella ansträngningar vi alla kommer att mötas av. En färdplan och ett gemensamt mål att tro på. Socialdemokratins gamla program duger lika lite som regeringens och samarbetspartiernas 121-punktsprogram för 2000-talet.

Den borgerliga danska regeringen har nyligen presenterat ett nytt välfärdsprogram för framtiden. Det sträcker sig till 2025. Idéerna, tankegångarna och lösningarna är inte nya eller unika. Det handlar om globaliseringens krav, om en åldrande befolkning där färre unga måste försörja allt fler äldre. Grunden är förstås fler i arbete.

Morot och piska

Vägen dit handlar om stora satsningar på utbildning, ”alle skal med” är slagordet också i Danmark. Om ökad forskning, en globaliseringsfond för investeringar men också om höjd pensionsålder, försämrad efterlön, tidsbegränsade studiemedel, bättre integration men hårdare sortering av invandrarna, utökade rättigheter men också skyldigheter för arbetslösa, socialbidragstagare, och så vidare. Med piska och morot, möjligheter och krav ska Danmark få 150 000 fler sysselsatta och bevarad välfärd är det tänkt.

Välfärdskontor överallt

I Norge genomför arbeiderpartiets regering den 1 juli i år en stor reform där arbetsmarknads- och välfärdspolitiken integreras. Deras Ams och försäkringskassa slås ihop till en myndighet, ”Nya arbets- och välfärdsmyndigheten” med uppgift att driva arbetslinjen. Till 2010 ska alla kommuner ha ett välfärdskontor där arbetsförmedlingen och försäkringskassan bildar partnerskap med kommunen. Matchningen mellan lediga jobb och arbetssökande är en huvuduppgift. Ingen ska falla mellan myndighetsstolarna. Sjuka ska självklart ha rätt till sjukpenning och sjukskrivning, men inriktningen på aktivitet och arbete är tydlig.

Så söker våra grannländer nya vägar för att forma framtiden. Det är dags för den svenska regeringen att göra detsamma. Skriv ett 2000-tals-program!

LA