ÅSIKT

Rör inte a-kassan

Littorin hoppas att protesterna ska ebba ut. De som har ett arbete får ju sitt jobbavdrag och de

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX
protesterar Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin mötte igår TCO:s ordförande ­Sture Nordh, Sif:s ordförande Mari-Ann Krantz och SKTF:s ordförande Eva Nordmark, vid en ­manifestation mot regeringens planerade a-kassereform.

17 november 2006. Rege­ringens förslag till förändringar i a-kassesystemet har ifrågasatts från alla håll och i alla avseenden. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin talade på gårdagens presskonferens försiktigt om ”en del kritik”.

En samlad facklig rörelse har dömt ut de i all hast beredda förslagen.

Kvinnor riskerar drabbas

LO har pekat på de sänkta ersättningsnivåerna som kommer att drabba arbetslösa hårt, och som dessutom riskerar att sätta press på lönerna för dem som redan i dag har sämst betalt. TCO, som igår i en unik aktion manifesterade medlemsförbundens missnöje, har skjutit in kritiken på effekterna för jämställdheten. Skärpta villkor för de deltidsarbetande kommer att slå direkt mot många kvinnors trygghet.

Vreden hos akademikerorganisationen SACO har framför alla riktats mot finansieringen. Vissa a-kassor, med låg arbetslöshetsrisk och välbetalda medlemmar, skulle betala mer till staten än deras medlemmar får i ersättning. Ett slags ny skatt, något också Lagrådet kritiserade i sitt yttrande.

På den punkten valde regeringen att backa. Höjningen sprids ut på medlemmarna i alla a-kassor.

Lyssnar på protesterna

Sedan Littorins förslag under några tumultartade veckor sågats av alla väljer han att lyssna på den kritik han har lättast att ta till sig; att det tidigare förslaget skulle innebära en smygskattehöjning för välavlönade akademiker med trygga anställningar.

Dessa vill inte moderaterna stöta sig med. Valsociologin tar över.

Detaljer har ändrats efter att ha kritiserats sönder och samman.

De stora dragen i regeringens förslag ligger dock fast. Ersättningen till de arbetslösa ska sänkas. Taket på ersättningen höjs inte som planerats. Villkoren för deltidsarbetande och studerande försämras. Samtidigt stiger avgifterna dramatiskt för alla.

Littorin hoppas att protesterna ska ebba ut. De som har ett arbete får ju sitt jobbavdrag och de arbetslösa ska sättas i jobb. Hur är ännu lite oklart, eftersom regeringen varit ovillig att tala om förslaget som ett sätt att pressa ner lönerna.

Protesterna kommer att fortsätta. I själva verket kan de gångna veckorna mycket väl vara början på något mycket större.

Togs fram på kort tid

Regeringen har valt att pressa fram ett nytt system på kortast möjliga tid, utan ordentlig beredning. Praktiska detaljer har gång på gång fått ändras, ofta därför att de helt enkelt varit ogenomförbara. Ändå är det tveksamt om förslagen i gårdagens proposition kommer att fungera.

Dessutom fattas fortfarande de förslag som ska göra att det skapas fler jobb.

På en punkt har regeringen redan förlorat. Den skatte­sänkning som utgör själva kärnan i den borgerliga politiken presenteras nu som en kompensation för de höjda a-kasseavgifterna, också av rege­ringens företrädare.

Det var säkert inte meningen.

IP ([email protected])