ÅSIKT

Sjukförsäkringen bör kopplas loss

Foto: Scanpix
Ordföranden för socialförsäkringsutredningen, Anna Hedborg, återupptar en gammal tanke om sjukförsäkringssystemet.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Först a-kassan, nu sjukförsäkringen. Regeringen Reinfeldt fortsätter sin rivstart för ”stramare” regler i socialförsäkringarna. Samtidigt kastas allt fler ut från försäkringarna. Oron bland sjuka och arbetslösa växer inför en osäker framtid.

Tvärt emot den bilden går socialförsäkringsutredningen i slutbetänkandet ”Mer försäkring och mera arbete” som skissar hur stabila och generösa socialförsäkringar ska tryggas.

Hävda arbetslinjen, ge skydd mot inkomstbortfall, bygg upp företagshälsovården och låt sjukförsäkringen bli mer försäkring och mindre bidrag, är de viktigaste råden.

En försäkring är inte bidrag

Ordförande Anna Hedborg gör mycket tydligt att försäkringarna bör vara just försäkringsmässiga och inte ha bidragskaraktär.

Det innebär både rättigheter och skyldigheter. Socialförsäkringar är sjuk-, arbetslöshets- och arbetsskadeförsäkring, förtidspension men det är främst sjukförsäkringen som utredningen behandlar.

Självständig sjukförsäkring

Ansvarsfördelningen mellan staten och parterna på arbetsmarknaden måste bli tydligare. Finansieringen bör kopplas starkare till arbetsgivaravgifter som löntagarna betalar ur löneutrymmet. Ökar utbetalningarna måste också inbetalningarna öka och Hedborg föreslår att sjukförsäkringen görs självständig och fristående från statsbudgeten.

En fristående försäkring är ingen ny tanke. Den framfördes redan av Allan Larsson, s, men föll på den av alla finansministrar omhuldade idén att stora intäkter i budgeten är en bra buffert för olika utgifter. Så har t ex ibland sjukförsäkringens överskott fått finansiera underskott i a-kassan.

Socialförsäkringsutredningen för också ett intressant resonemang om samspelet mellan sjuk- och arbetslöshetsersättningen. Hedborg föreslår en bortre parentes på ett år i sjukförsäkringen och att villkoren harmoniseras mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen genom att a-kassan höjs!

Dagens olika ersättningsnivåer skapar drivkrafter för människor att söka sig till det system som ger högst ersättning. Så ”låses” sjuka in långtidssjukdom för att inte få en lägre ersättning i a-kassan eller falla mellan stolarna. Regeringens aviserade utredningar om a-kassan och socialförsäkringarna bör därför utredas i ett sammanhang för att få samspel och fokus på arbetslinjen i båda.

Genomarbetat underlag

Det är ett brett, väl genomarbetat underlag som Anna Hedborg presenterat. Utredningen har också mötts av ovanligt positiva kommentarer från höger till vänster.

Det ger en bra grund för den parlamentariska utredning som snart ska ta sig an frågan hur framtidens socialförsäkringar konkret ska utformas. Att socialdemokraterna ska ingå i utredningen är självklart. Försäkringarna handlar om så mycket mer än valrörelsens strid om procent och bidragsnivåer. Stabila och generösa socialförsäkringar som en grundsten i välfärden är en av de stora framtidsfrågorna.

LA