ÅSIKT

LO kommer att behöva enighet

Foto: LAsse ALLARD/Lotte Fernvall
Starkare tillsammans IF Metalls ordförande Stefan Löfven och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin skulle båda vinna på en samordning.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kommunalarbetarna kommer att driva avtalsrörelse med LO-plattformen som grund. Samma sak säger till exempel Målarförbundet och Pappers. För majoriteten av LO-förbunden har inte kraven på löneökningar på 3,9 procent, en låglönesatsning och en jämställdhetspott vållat problem.

Svar från Metall kvarstår

Ett avgörande besked saknas dock ännu. Hur IF Metall väljer att ställa sig till samordningen mellan LO-förbunden. Senast i morgon måste förbundet lämna sitt svar.

Att få med IF Metall i samordningen är viktigt av flera skäl.

Det stärker facket gentemot en arbetsgivarpart som redan uppfattat en spricka och försökt använda den för att flytta fram sina positioner. Svenskt Näringsliv skulle knappast ha lämnat förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal om LO uppträtt enigt.

Samordningen blir också en viktig signal till fackliga medlemmar på de mest vinstrika företagen. Löneförhandlingar när vinster slår i topp och direktörerna lanserar nya väldiga bonusprogram är inte bara en fördel.

Solidaritet vid förhandlingar

Förväntningarna bland medlemmarna blir stora, något som utspel från lokala fackliga företrädare har bekräftat. Samordningen mellan förbunden tillför en solidaritetsdimension som tillsammans med till exempel vinstdelningssystem kan underlätta förhandlingarna när många företag gör övervinster.

Gemensamma krav från LO-förbunden är också en signal till det politiska ledarskapet. En öppen facklig spricka i avtalsförhandlingarna försvagar protesterna mot försämringarna av a-kassan, urholkningen av arbetsmiljöarbetet och skattehöjningarna på fackligt medlemskap.

Dessutom är samordningen ett av fundamenten i den modell för ordnad lönebildning som är viktig för Sveriges ekonomi. Dagens lönebildning förutsätter både att arbetares och tjänstemäns avtal samordnas inom industrin och att lönerna inom varuproduktionen och tjänstesektorn samordnas av LO.

Till sist skulle enigheten bakom LO-plattformen innebära att jämställdhetspotten accepteras, även om alla fortfarande inte gillar idén. Eftersom löneskillnaderna mellan kvinnor och män utgör ett av de största problemen på svensk arbetsmarknad blir det ett viktigt steg framåt.

Viktiga frågor ännu olösta

Hur det än går kommer inte de senaste veckornas interna konflikter inom LO att vara lösta. Frågan om kvinnolönerna ska betraktas som en ren låglönefråga, eller om problemet också är att kvinnors arbete generellt värderas för lågt, lär komma tillbaka. Det gör också frågan om LO:s inflytande i förhållande till förbundens frihet.

Trots att dessa konflikter lever vidare skulle en gemensam facklig plattform göra löntagarna starkare i 2007 års lönerörelse.

Det kommer att behövas. Nästa års förhandlingar har förutsättningar att bli tuffare än på länge, och de omfattar nästan alla löntagare.

IP