ÅSIKT

Fackligt arbete måste anpassas

När parollerna motsvaras av en praktik representerar de ett alternativ

Foto: Björn Olsson
Det globala börjar lokalt De fackliga representanterna för Saab i Trollhättan, Paul Åkerlund, IF Metall, Håkan Danielsson, CF, och Lars R Johansson, SIF, lyckades tillsammans med facket i Tyskland driva fram en lösning.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

14 MAJ 2008. Det är knappast en tillfällighet att globaliseringen dominerar IF Metalls första ordinarie kongress som inleddes i går. Det finns ingen väg runt frågan.

Till skillnad från den tidigare folkpartiledaren Leijonborg (när såg någon till honom senast?) är industriarbetarnas engagemang inte resultatet av några långväga studiebesök. För dem som arbetar i industrin är globalisering sedan länge vardag.

Priset kan tyckas uppenbart. En majoritet av klubbarna i IF Metall rapporterar i en undersökning som redovisades på kongressen att stress och skadliga arbetsuppgifter blivit vanligare på svenska industriarbetsplatser. Konkurrens och internationella ledarskapstrender beskrivs som två orsaker.

Social dumpning i Europa

Listan över industrier som har monterats ner och flyttats utomlands kan göras lång. Och till det kommer debatten om risken för social dumping i Europa efter EU-domstolens beslut i Laval- och Rüffertmålen.

Ingen borde ha blivit förvånad om IF Metalls kongress formades till en massiv manifestation till protest mot globaliseringen.

Ändå är det precis tvärt om.

–?Jag tror på globaliseringens möjligheter, sa förbundets ordförande Stefan Löfven i sitt inledningstal.

Till kongressen har förbundet i en liten rapport sammanfattat erfarenheten av att verka i den globala ekonomin. Slutsatsen är att det fackliga arbetet måste anpassas till de nya villkoren.

IF Metall skriver om stöd till fackliga organisationer i andra länder, om möjligheten att med hjälp av internationella organisationer ställa krav på mänskliga rättigheter och om betydelsen av fackligt utbyte. Förbundet tänker driva på för att teckna internationella ramavtal i svenska koncerner och ser EU och unionens utvidgning som ett verktyg för att stärka löntagarnas ställning.

Som paroller är det knappast omvälvande. Men när parollerna motsvaras av en praktik – också lokalt – representerar punkterna möjligen ett alternativ till det slags tillbakablickande protektionism som inte sällan blir följden globaliseringens effekter.

Drev fram en lösning

Ett av de mest uppmärksammade exemplen under senare år kommer från samarbetet mellan de anställda på GM:s fabriker i Europa. Trots företagsledningens försök att spela ut fabrikerna mot varandra lyckades de fackliga organisationerna i bland annat Tyskland och Sverige hålla samman och driva fram en lösning.

I längden kan löntagarnas villkor inte försvaras genom hinder för handel eller genom att gränserna stängs för arbetskraft. Det är en erfarenhet också andra fackliga organisationer har anledning att ta till sig från industrin. Det gränsöverskridande kapitalet måste tvärt om mötas av demokratiska krafter som fördjupar sitt samarbete.

Och som exemplet från GM visar. Det är en global insikt som växer ur lokala erfarenheter.

IP