ÅSIKT

Social Europa – en utmaning

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På måndag träffar arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin arbetsmarknadens parter. På dagordningen står EU-domstolens beslut i Vaxholmsmålet. Avsikten är att försvara den nordiska arbetsmarknadsmodell som betraktas som ett föredöme i Europa.

Förutsättningarna ser bättre ut än de gjorde för en månad sedan.

Arbetsgivarrepresentanternas segerrop har ersatts av mer bekymrade kommentarer sedan allt fler insett att domen kan skriva fast den svenska arbetsmarknaden i ett mindre flexibelt och mer konfliktorienterat system.

Littorin, som direkt efter domen annonserade minimala legala justeringar, är nu öppen för att pröva hela den svenska lagstiftningen. Det meddelade han nyligen riksdagen.

Den uppgift som ligger framför deltagarna i måndagens möte kan sammanfattas i tre punkter:

För det första kommer domen att påverka svenska kollektivavtal. Domstolens krav på förutsägbarhet har beskrivits som ett slag mot byggindustrins ackordlöner, men lär få större konsekvenser än så. Parternas uppdrag blir att bevara så mycket som möjligt av kollektivavtalens flexibilitet i den nya situationen.

För det andra måste svensk lagstiftning formuleras om. I centrum står den svenska utstationeringslagen, som med domstolens tolkning begränsar rätten att ställa krav på kollektivavtal till områden där där det saknas lagstadgade miniminivåer. Så är lagen inte tänkt att fungera, och det blir nu den utredning Littorin har utlovat som får söka lösningar.

Viktigast på sikt är kanske ändå att domen signalerar att det är nödvändigt med ett ökat svenskt engagemang i den europeiska politiken. Wanja Lundby-Wedin krävde i förra veckan av arbetsmarknadsministern att han skulle vara mer aktiv i försvaret av den svenska modellen.

Ett rimligt krav.

Ännu starkare är kanske kravet på Lundby-Wedin själv att, i egenskap av ledare för den europeiska fackföreningsrörelsen, mobilisera för ett socialt Europa.

Vaxholm är nämligen inte bara en fråga om den svenska modellen, utan om vilken väg unionen ska gå.

IP