ÅSIKT

Ett totalt misslyckande

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

5 februari 2008. För en vecka sedan dödades en 50-årig byggnadsarbetare i Hässelby utanför Stockholm. Han arbetade med att montera ner en byggnadsställning när han föll fyra meter. När ambulansen kom fram var han redan död.

I lördags dog en ung gruvarbetare i Kiruna när tonvis med berg föll ner över hans lastbil. Det tog räddningsmanskapet större delen av natten att nå fram till det krossade fordonet.

”Misslyckat arbetsmiljöarbete”

”Ett totalt misslyckande i arbetsmiljöarbetet”, sa Gruvtolvans ordförande Harry Rantakyrö till Dagens Eko.

Naturligtvis har Rantakyrö rätt. Ett misslyckande kan inte bli mer totalt.

I genomsnitt dödas en människa varje vecka på en svensk arbetsplats. Siffrorna är kusligt stadiga. År 2006 inträffade 66 dödsolyckor. År 2005, året efter stormen Gudrun, inträffade 67 stycken. År 2004 dödades 60 människor på jobbet, liksom året före.

Just nu arbetar Arbetsmiljöverket med att sammanställa den nationella statistiken för förra året. Preliminärt stannar siffran på 68 döda.

Ändå är det bara toppen på ett isberg. Miljöproblemen på svenska arbetsplatser handlar inte bara om döds­olyckor.

Under förra året inträffade över 30?000 arbetsplatsolyckor som innebar sjukfrånvaro. Och precis som med dödsolyckorna håller sig siffran tämligen konstant över åren.

Dessutom ökar åter antalet förslitningsskador i vissa branscher, och inget tyder på att de psykosociala påfrestningarna skulle minska.

Inte högprioriterat längre

Arbetsmiljön borde stå högst på den politiska prioriteringslistan. I själva verket kan mycket av det som åstadkommits de senaste 30 åren vara på väg att förskingras.

Tiotusentals skyddsombud utgör grunden för arbetet med att förbättra miljön på svenska arbetsplatser. Totalt har Arbetsmiljöverket 100?000 namn i sitt register. Bara LO-förbunden rapporterar 70?000 ombud.

Många av dessa kommer dock att pensioneras under de kommande åren. Fyrtiotalistproblematiken kommer att slå igenom också på detta område.

Resurserna minskas

Ändå har de statliga resurserna till vidareutveckling för skyddsombuden minskats. Arbetsmiljöverket, den myndighet som ska övervaka frågan, har tvingats till nedskärningar. Antalet inspektioner måste begränsas, något som framför allt kommer att märkas på mindre arbetsplatser.

Arbetslivsinstitutet, ett av de ledande i världen, är nedlagt. Och de fackliga organisationernas möjligheter att själva finansiera arbetsmiljöarbetet begränsas av medlemsflykt och höjda kostnader för a-kassan.

Fler kommer att dö på svenska arbetsplatser. Ett ”totalt misslyckande”, för att låna orden från Gruvtolvans ordförande.

IP