ÅSIKT

Regeringen har lyckats förstärka skillnaderna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Verkligheten kan beskrivas på olika sätt. Den kan kallas arbetslinjen, som ministrarna brukar när de får tillfälle att uppträda i tv eller riksdagens talarstol. Den kan också, som i finansdepartementets instruktioner till svenska diplomater, kallas sänkt reservationslön.

Men verkligheten kan också ­beskrivas som den oro kommunala socialchefer ger uttryck för i en undersökning från fackförbundet SKTF. En oro för social­bidragsbudgeten och nedskärningar i andra välfärdssektorer.

Nya tuffa Sverige

Verkligheten fångas också i Sveriges Radios undersökning där social­sekreterare talar om sjuka människor som tvingas söka socialbidrag i väntan på Försäkringskassans handläggning eller därför att de fallit ur försäkringen.

I Aftonbladet talar vi om det nya tuffa Sverige.

Orden skiljer, liksom perspektivet. Men oavsett hur det formuleras innebär krisen att de klyftor som skapats av en politik som systematiskt urholkat trygghetssystemen blir allt tydligare.

Förhastad slutsats

Framför allt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har fått stå för hantverket när sjuka och arbetslösa utsatts för arbetslinjen. Här sparas det inte. Försäkringskassan har fått extra tilldelning och Arbetsförmedlingen fick häromveckan klartecken för 2?000 ny­anställningar. Akademiker, enligt ­generaldirektörens order.

Arbetsförmedlingen kunde i måndags­ summera varslen för det senaste året. Siffran stannar precis under 100?000 ­personer. Årets siffror jämförs nu med förra höstens katastrof, vilket fick Arbetsförmedlingens prognoschef att säga att de som ännu inte förlorat jobbet nu kan känna sig säkrare.

En lite förhastad slutsats, eftersom varslen fortsätter, nästan 7?000 bara i september.

Till detta kommer alla arbeten som försvunnit utan att lämna minsta spår i statistiken. Tillfälliga jobb som inte förlängts och mindre företag som sagt upp personal. Värst drabbas ungdomar.

Inte regeringens avsikt

Enligt europeisk statistik har den svenska ungdomsarbetslösheten på ett år ökat med nästan tio procent.

Eurostat konstaterar att mer än var fjärde svensk ungdom saknar arbete, och siffran stiger.

Det har naturligtvis inte varit Anders Borgs eller regeringens avsikt att skapa arbetslöshet. Det har knappast heller varit meningen att tvinga människor att överge a-kassan.

Men det har varit meningen att ­förstärka skillnaderna mellan dem ”som arbetar” och dem som inte gör det. ­Redan när ­Husmark Pehrson fick de första ­förslagen till förändringar av sjukförsäkringen konstaterade hennes egna utredare att trycket på socialbidragen skulle öka.

Nu ger verkligheten på landets socialkontor dem rätt. Det är arbetslinjen i praktiken.

IP