ÅSIKT

Oförsvarliga avrättningar

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det finns inget försvar för de två avrättningar som den palestinska myndigheten genomförde i lördags på misstänkta förrädare i de egna leden. Den ene arkebuserades inför jublande människor på ett torg i Nablus.

Avrättningarna ska ses mot bakgrund av att den israeliska ledningen utan vare sig rättegång eller dom likviderat ett tjugotal palestinier som påstås ha beordrat angrepp mot israeliska mål. Till bakgrunden hör kanske också att bara 68 av världens länder avskaffat dödsstraff för alla brott. Närmare 100 länder, däribland USA, tillämpar det fortfarande.

Men det hjälper inte. De palestinska avrättningarna kan inte försvaras, inte ens om de avrättade männen verkligen var skyldiga till det förräderi de anklagades för eller om man beaktar att det råder en sorts krigstillstånd i området.

Den som är motståndare till dödsstraff är det av principiella skäl. Straffet är omoraliskt - ingen människa förfogar över andra människors liv.

Till bilden hör dessutom att avrättningarna, som sägs vara godkända av Yassir Arafat, verkligen inte gynnar den palestinska saken i kampen om den internationella opinionen.