ÅSIKT

Kostunica - bara mjuk på utsidan

Mer samarbete krävs av både Serbien och EU

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vojislav Kostunicas smekmånad med världen har räckt en hel höst. Men nu är kylan över honom. Det håller inte mycket längre att trotsa FN och domstolen i Haag och vägra lämna ut den avlägsnade Slobodan Milosevic att dömas för krigsbrott.

Kostunica besökte Stockholm i går och gjorde fortsatt gott intryck som en allvarsam och resonerande person. Men han gav inget hopp om mer politisk medgörlighet.

Kostunica är Jugoslaviens president, så länge landet finns. (Tills Balkan drabbas av nya stora strider eller Montenegro bryter sig ur federationen.) Han är jurist till yrket och tänkesättet och rider på att jugoslavisk lag, från den gamla tiden, skulle förbjuda utlämning av medborgare till främmande domstolar.

Håller krigsförbrytare om ryggen

Vad Kostunica tyvärr också sysslar med är att stryka medhårs en ovilja att erkänna att serbernas ledare begick de värsta förbrytelser i krigen i Kroatien, Bosnien och Kosovo.

Serberna som offer, först för en fientlig värld, sedan för sin egen Milosevic. Det är den sjuka syn som Kostunica befäster med talet om att domstolen i Haag skipar "selektiv rättvisa". En del av hans ministrar ställer i utsikt att Milosevic kan komma att dömas i Belgrad, men bara för korruption eller valfusk.

Men det finns FN-beslut på att Jugoslavien måste samarbeta med Haagdomstolen som Kroatien och Bosnien nu gör, och givetvis ska också serbiska ledares förbrytelser utanför Serbien straffas, om folken ska kunna gå vidare.

Dyrköpt stöd till Milosevic

Argumentet att regeringen har än tyngre uppgifter, att få i gång ekonomin, bygga upp vad bombningarna förstörde och hålla värsta fattigdomen från dörren duger inte, och om Serbien fortsätter att konstra om Milosevic kan ju också den vitala hjälpen från Europa torka in.

Samtidigt måste EU och FN tillgodose Serbiens legitima intressen i Kosovo, där våld och sabotage mot FN:s förvaltning tolererats men där det civila samhället måste återupprättas till skydd också för de få serber som kunnat stanna.

Och situationen i södra Serbien förvärras dag för dag, som Kostunica underströk. Natostyrkorna måste stoppa den väpnade infiltrationen från Kosovo i avsikt att rycka loss den delvis albanskbefolkade Presevo-

dalen från Serbien.

Omvärlden måste ingripa

En internationell insats tycks bli nödvändig även inom Presevo, innan serber och albaner hamnar i nya strider som kan spränga hela regionen. Och även EU behöver förstärka sitt praktiska fredsbevarande arbete.

Samarbete från bägge håll således. Annars väntar nya besvikelser och nytt sönderfall.

Signerat, Helle Klein: Vem vågar bli gammal i dag?