ÅSIKT

Ännu en skandalbok om Palme

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Aktuell igen.

För 17 år sedan publicerade moderata Svenska Dagbladets andreredaktör Bertil Östergren "Vem är Olof Palme?" - en kritisk Palmebiografi. Det var en pamflett som återgav gammalt förtal som florerat på Svenska Dagbladets ledarsida. Palme var sprungen ur överklassen, född på Östermalm i Stockholm. Han blev socialdemokratisk partiledare. Han blev socialdemokratisk statsminister, men han blev aldrig någon riktig socialdemokrat.

Östergren beskrev Palmes politiska gärning som ett komplex av kompensation för fysiska och andra underlägsenhetskänslor som präglade uppväxten.

Nu inför 15-årsdagen av mordet, kommer TV 4-journalisten Jonas Gummesson ut med en ny bok om Olof Palme. Enligt Gummesson var den unge Palme stabilt mörkblå. Han stod politiskt långt till höger under slutet av fyrtiotalet. Han blev 1946 också bekant med en nazist som sedan blev aktiv i centerpartiet och jordbrukets föreningsrörelse.

Gummesson påstår inte att Palme själv var nazist men insinuationer bjuder han på.

Tarvligt? Ja visst, men Palmehatet dog inte med Palme.

Det är dokumenterat att Palme 1951, då 24 år, betalade medlemsavgift i en socialdemokratisk studentklubb. Sannolikt var han socialdemokratisk sympatisör innan han organiserade sig.

Östergrens budskap går igen hos Gummesson: Palme bytte antingen medvetet eller av en slump från höger till vänster för att kunna göra karriär. Han var inte och blev heller inte någon riktig socialdemokrat

Den som vill läsa en seriös berättelse om Olof Palmes politiska väg och gärning bör lägga Östergren och Gummesson åt sidan och i stället gå till Björn Elmbrants Palme-bok från 1989. Det är en riktig biografi.