ÅSIKT

Ett grönare samhälle med IT

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: MIKAEL GUSTAVSEN
Spara miljön - studera hemma Med informationstekniken kan vi rationalisera bort onödiga resor. Det blir enklare att både arbeta och studera på distans.

Sverige är bra på IT och miljö. Varför inte koppla samman den informationstekniska revolutionen med visionen om det gröna folkhemmet? Industrialismen innebar ett slags faktor 10 vad gäller arbetskraften. Maskiner har ersatt mänskligt arbete. Nu är det dags att rationalisera bort utsläpp och kilowattimmar.

I solidaritetens namn måste vi medborgare i västvärlden lära oss utnyttja resurserna tio gånger mer effektivt om jorden ska klara befolkningsutvecklingen och de fattigas berättigade krav på välfärdsökningar.

Naturvårdsverket visar i en rapport att informationstekniken kan användas på en mängd områden för att stärka miljöskyddet och minska energiåtgången. Med datorns hjälp kan industrier styra sina tillverkningsprocesser så att minsta möjliga energimängd går åt. Satellitteknik (GPS) kan hjälpa bönderna att minimera läckaget av gödningsämnen. På kontoren kan vi ha lågenergilampor och sensorer som ser till att ljuset släcks när vi lämnar rummet.

Vattenfall och Electrolux har slutit avtal om att tillverka kylskåp, tvättmaskiner och strykjärn utrustade med mikrochips som kan länka ihop dem med elnätet. Användaren kan sen kontinuerligt läsa av hur mycket el varje apparat drar. När strykjärnet blivit gammalt och slitet och drar alldeles för mycket ström kan kanske Electrolux erbjuda ett modernare och mer energieffektivt?

Hemmet lär bli allt intelligentare, enligt forskarna. Liksom kontoret. En energieffektiv fax som går i viloläge när ingen använder den kan nästan halvera apparatens energiförbrukning. Mest effektivt är dock att ta emot faxmeddelanden rätt in i datorn. Environmental Protection Agency, USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, har dragit igång "Energy Star"-projektet, vars mål är att skynda på övergången till energisnåla kontorsmaskiner.

Sverige bör göra något liknande. Det framgångsrika kansliet för effektivare energi vid Nutek monterades tyvärr ned av bakåtsträvare på näringsdepartementet. Men kanske kan miljöministern se till att faktor 10-tänkandet blir ledstjärna under EU-ordförandetiden?

All offentlig upphandling inom unionen bör miljö- och energimärkas. I vårt land handlar stat och kommun årligen för ungefär 300 miljarder kronor. Tänk om de ansvariga varje gång valde den mest resurssnåla produkten - vilken motor för omställningen till en hållbar utveckling!

Informationstekniken gör oss mer mobila. Men vi kan också sköta arbetet på distans. Via datorn kan vi gå på kurs och sammanträda med andra utan att behöva resa en meter. Även internethandeln kan bidra till effektivare utnyttjande av transporter.

I Stockholm har KF samordnat transporterna från leverantörer ut till butikerna. Med en smartare logistik har affärskedjan lyckats nå faktor fyra, dvs det behövs bara en fjärdedel av lastbilstransporterna.

Så blir IT en del av den moderna miljökampen. Vem vågar påstå att miljövänner är teknikfientliga?

Helle Klein