ÅSIKT

Friskolor som skiktar barn

Sorteringsraseriet måste stävjas

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sammanlagt 292 barn sökte till idrotts-

klasserna på Bergtorpsskolan i borgerligt styrda Täby. Bara 108 fick plats. Då valde skolans rektor att göra intagningsinter-

vjuer. De barn som ansågs ha bäst förutsättningar togs in, rapporterar Svenska Dagbladet.

Rektorn har beviljats tillstånd att ombilda den kommunala Bergtorpsskolan till en friskola för årskurserna sex till nio. Skol-

verkets kritik är så skarp att det har hotat med att dra in tillståndet.

Också politiker i Täby är kritiska. "Vi har nioårig skolplikt, och 100 procent av kostnaderna ska betalas med skattemedel. Motivet är att det ska vara en bra skola för alla. Då kan man inte skikta eleverna på det där sättet", säger Mats

Hasselgren (fp), ledamot i kommunstyrelsen i Täby.

Tar "frivilliga" avgifter

Tyvärr är Bergtorpsskolan inte enda exemplet på hur friskolor försöker tänja på lagarna och skikta elever. Reglerna säger att samtliga skolor, såväl kommunala som fristående, ska vara avgiftsfria. Men flera stora friskolor tar ändå ut avgifter, som de kallar "frivilliga".

Engelska skolan på Söder i Stockholm fick i höstas kritik från Skolverket för sitt avgiftssystem. Där måste alla elever lämna en depositionsavgift på 1 000 kronor. De föräldrar som valde att efterskänka avgiften namngavs och tackades i skolans nyhetsbrev.

Tvingas skriva under kontrakt

Andra friskolor tvingar nya elever att skriva under kontrakt om sina särskilda behov. Den som visar sig ha fler och större behov än dem som uppgavs vid skolstarten riskerar att stängas av från skolan. De har ju begått ett kontraktsbrott.

Det är inte särskilt svårt att bli upprörd. Som

Mats Hasselgren påpekar. Vi har skolplikt i det här landet. Det innebär inte bara att barn måste gå i skolan. Det innebär också att samhället måste ge dem en bra skola. Det är oacceptabelt att barn

skiktas, oavsett om det sker på grund av deras

ekonomiska förutsättningar, funktionshinder eller "begåvningar".

Skrämmande människosyn

Skolor som skiktar barn har uppenbarligen missförstått skolans hela uppdrag. Den människosyn och den syn på lärande som dessa skolor bygger på har inget i det svenska skolsystemet att göra. Skolverket gör helt rätt som gång efter annan kritiserar och offentliggör övertrampen.

När skolminister Ingegerd Wärnersson presenterar sin proposition om den fristående skolan måste tyngdpunkten ligga på att friskolorna villkorslöst ska vara öppna för alla barn. Det är lika viktigt för att förhindra segregation som att skapa rättvisa

bidragsregler mellan kommunala och fristående skolor.