ÅSIKT

Hästen ger både makt och jobb

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: KAI REHN
HÄSTENS ROLL I EU Margareta Winberg besökte Skara när rapporten ”Hästindustrin i Europeiska Gemenskapen” presenterades. Samtidigt mötte hon unga hästvänner som protesterade mot plågsamma hästtransporter genom Europa.

SKARA: Inte en polis. Inte en aktivist. Men väl 200 arga ridtjejer som uppvaktade om de plågsamma hästtransporterna genom Europa.

Margareta Winberg är ministern som gör det oväntade. Medan svallvågorna efter kornas BSE och mul- och klövsjuka härjar kontinenten sätter hon i stället hästen i fokus. I två dagar har över 100-talet representanter från alla EU:s medlemsländer samlats till konferens för att diskutera hästens roll i EU:s jordbrukspolitik, dess ekonomiska, kulturella och sociala betydelse i relationen häst/människa i framtidens samhälle.

Aldrig tidigare har EU samlat alla intressenter inom hästnäringen, forskningen och sporten. Aldrig har det nog heller framstått så tydligt hur diskriminerad hästen är jämfört med andra husdjur. Det finns ingen samlad kunskap, forskning, inte statistik, data och naturligtvis inga pengar, varken nationella eller EU-medel, för att utveckla branschen. Detta trots att hästens betydelse växer snabbt och har stor framtidspotential på många områden.

Hästen kan bidra till att bevara landsbygden, ersätta korna för att hålla landskapet öppet och brukat, bevara jobb och kunskaper.

Inom fritids- och turistnäringen sker en snabb expansion med bland annat western- och islandshästridning. Hästen är samtidigt i särklass flickornas sport och ett redskap för flickors och kvinnors oberoende och träning i ledarskap.

Hästens betydelse för en bättre livskvalitet för stressade och urbaniserade nutidsmänniskor ökar hela tiden och den är erkänt värdefull som rehabiliteringsresurs för handikappade och personer med depressioner och agressionsstörningar. Hästens psykosociala roll är helt enkelt mycket större än vad de flesta av oss vet.

I Skara presenterades den första rapporten någonsin om ”Hästindustrin i Europeiska unionen”, utarbetad på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Den omfattar alla EU:s länder och väckte stor uppskattning. Inte ens i ett av ridsportens hemländer som England finns underlag och fakta som visar hästens betydelse.

EU har 4,3 miljoner hästar. Deras foder tar i dag i anspråk tre procent av all jordbruksmark och medan korna fåren och spannmålsåkrarna blir allt färre blir hästarna allt fler.

Sverige är tillsammans med Danmark EU:s hästtätaste land beräknat på invånarantal! Vi har 250 000 hästar och var tredje svensk har någon anknytning till hästen. Hästarna ”slukar” en procent av den privata konsumtionen i landet.

– Hästarna slår en brygga mellan stad och land och skapar ökad förståelse och kontakt. De är det husdjur de flesta barn träffar på och stallen och ridskolorna är utan konkurrens den miljö där tjejer mest uppmuntras att ta för sig, utveckla självförtroendet och få makt i samhället, säger jordbruks- och jämställdhetsminister Margareta Winberg.

Hon och Sverige bryter ny mark för hästen i EU. Det är bra. Men i höst är det dags att göra hästen jämställd i Sverige, jämställd med korna och fåren.

Då ska regering och riksdag besluta om”en sammanhållen hästpolitik”. Det kan ge landsbygden, bönderna, jobben och jämställdheten en ny chans.