ÅSIKT

Bush är bakbunden av industrin

Persson riktade kritik mot sin gäst

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Mot bakgrund av Bushs tidigare utspel var det knappast förvånande att gårdagens gemensamma deklaration från toppmötet på miljöområdet var tunn som vattvälling. Där fanns inga konkreta förslag. Bara lösa skrivningar om en fortsatt dialog.

Däremot var EU:s besked under toppmötet välgörande. Mellan artighetsfraserna och ryggdunkningarna gjorde Göran Persson klart att avståndet mellan USA och EU på några viktiga områden är mycket stort.

Han kritiserade Bush både för USA:s hållning i frågan om dödsstraff och för deras ovilja att skriva på Kyotoavtalet. Tillsammans med miljöminister Kjell Larsson gjorde han också tydligt att EU ensidigt kommer att hålla fast vid avtalet och minska sina utsläpp.

Uppbackad av näringslivet

När George W Bush första gången deklarerade att USA inte kommer att skriva på Kyotoprotokollet motiverade han sitt beslut med att han ville skicka en tydlig signal till USA:s stora industriföretag.

Budskapet löd: Den nya regeringen i Washington står på er sida.

Och hur skulle det egentligen kunna vara på något annat sätt? Ingen annan president i USA:s historia har varit så hårt uppbackad av näringslivet. De stora företagen pumpade in hundratals miljoner i förra årets presidentvalskampanj. Nu måste Bush leverera, annars fryser pengarna inne inför nästa presidentval.

Det hade varit ett långsiktigt politiskt självmord av Bush att hålla fast vid Kyotoavtalet, eftersom det skulle tvinga de amerikanska företagen att ta större – och dyrare – miljöansvar.

Bushs utspel bara retorik

Därför finns det just nu inget större hopp om USA i klimatfrågan. Gårdagens toppmöte i Göteborg bekräftade bara den bilden.

Inför mötet försökte Bush visa sig kompromissvillig genom att öppna för nya förhandlingar i klimatfrågan. Han föreslog att USA och EU gemensamt ska tillsätta expertgrupper som fortsätter utreda orsakerna till och effekterna av klimatförändringarna.

Hans utspel var retorik. Alla seriösa forskare är redan överens om att det är människans utsläpp av växthusgaser som ökar jordens medeltemperatur.

Inget annat land släpper ut så mycket växthusgaser som USA, och så länge man inte är beredd att minska sina utsläpp i den takt Kyotoavtalet stipulerar kommer växthuseffekten att fortsätta. Enligt FN:s beräkningar riskerar jordens genomsnittstemperatur då att stiga med mellan 1,5 och 6 grader till nästa sekel, med översvämningar och andra naturkatastrofer som följd.

George W Bush var värd de högljudda protester som mötte honom i Göteborg.