ÅSIKT

Maudeffekt inte hela sanningen

Budskapet om livskraft i hela landet går hem hos väljarna

LEDARE

För första gången på 25 år håller centern stämma i medvind. Och dessutom i stor enighet. Inget skyttegravskrig mot partiledaren, ingen strid om partiet står till vänster eller höger i blockpolitiken, ingen träta om det nya idéprogrammet är att vänta på stämman i Västervik som inleds i dag.

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tvärtom kan man räkna med att det blir entusiasm både för det nya programmet och för den nya partiledaren Maud Olofsson.

Behövs centern, frågade Aftonbladets ledarsida ett par veckor innan Lennart Daléus tackade för sig och avgick i början på året.

Frågan var fel ställd. Vi borde ha undrat: Behövs Daléus? Svaret vet vi nu sedan Maudeffekten lyft krisdrabbade centerpartiet till mer betryggande höjder över 4 procent av partisympatierna. 6,8 procent i SCB:s stora majmätning, runt 8 procent i andra opinionsundersökningar.

Fotriktiga skor och etanolbil

Men Aftonbladet hade trots allt inte så fel. Om Maud Olofsson skrev vi strax innan hon valdes till ny partiledare: ”Hon har fotriktiga skor, grön etanolbil och glöd. Ingen headhunter hade kunnat hitta ett partiledarämne som ligger mera rätt i tiden.”

Maud Olofsson har onekligen gjort succé. Det är hon som med sin glöd för centerpolitiken stigit fram ur den högerledda, gråmelerade oppositionen och visat väljarna att det finns åtminstone ett alternativ till regeringen. Det brukar också sägas att centerns uppgång enbart är en produkt av Maud Olofssons personliga utstrålning och att det inte är partiets politik som vunnit genklang hos väljarna.

Det är nog en felaktig analys. Centerns nya slagord om att minska de regionala och sociala klyftorna i Sverige och ge ny livskraft till hela landet, har fått fäste hos väljarna. Det är enkelt och konkret och fjärran från Daléus förvirrande tal om Mittens rike. Så känner de flesta svenskar att Sverige ska vara, ett helt Sverige, inte tudelat. Det är ett budskap som kan räcka väl fram till valet 2002.

Ökat lokalt självbestämmande och individen i centrum är andra teman i idéprogrammet som ska antas av stämman.

Ställs inför viktigt vägval

– Individens självkänsla och rätt har fått stå tillbaka. Om vi har starka individer, med stark självkänsla, så blir de också solidariska med sin omgivning, sade Olofsson inför stämman.

Individen, det enskilda ägandet och företagandet är teman som placerar centern tryggt i det borgerliga blocket. Men osvuret är trots allt bäst. Centerledarens markering i går mot moderaterna är kanske allvarligt menat. Det finns fortfarande en stark minoritet som hellre samarbetar åt vänster än åt höger. Och centern har alltid varit ett resultatinriktat parti. Till sist är det inflytandet över sakpolitiken som kommer att avgöra samarbetet. Blir det ingen borgerlig regering, och det blir det knappast, ställs Maud Olofsson och centern inför ett viktigt vägval.