ÅSIKT

Till slut en framgång för Persson

Utvidgningen tog ett steg framåt under toppmötet i Göteborg

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: ANDERS DEROS
FICK ETT DATUM Det svenska EU-ordförandeskapet lyckades igår få ett genombrott i frågan om EU:s utvidgning. För första gången har ansökarländerna fått ett måldatum för inträde i unionen.

I skuggan av fredagens våldsamma kravaller i Göteborg lyckades det svenska EU-ordförandeskapet igår få ett genombrott i frågan om EU:s utvidgning. För första gången har ansökarländerna fått ett måldatum för inträde i unionen. Toppmötet slog fast att de ansökarländer som förhandlat klart med EU under 2003 ska kunna delta i valen till Europaparlamentet 2004.

För oss som gillar tanken på ett större och mer alleuropeiskt EU är detta ett fall framåt.

Ansökarländerna har länge krävt ett tydligt datum, men hittills har EU svävat på målet. Kommissionen har i omgångar antytt att nya medlemmar kan komma med först 2005, enskilda nationer har mumlat om ytterligare några år och EU:s toppmöten har nöjt sig med att slå fast ett datum för när EU:s egna system ska vara redo att ta emot nya medlemmar.

Sverige har nått målet

För det svenska ordförandeskapet har utvidgningen hela tiden varit huvudfrågan. När Persson tog över ordförandeskapet sade han att Sverige skulle skynda på förhandlingarna.

Målet var att avsluta några av de svåra kapitlen, om till exempel jordbruket och den fria rörligheten, med de länder som står närmast medlemskap.

Det målet har Sverige nått. Ansökarländerna ligger i dag bättre till i sin anpassningsprocess än någon trodde var möjligt för ett halvår sedan.

Mot den bakgrunden blir gårdagens måldatum en bekräftelse på att Sverige lyckades. Nu får länder som Estland, Ungern, Polen och Tjeckien en chans att snabbt komma med i det som av EU-kritikerna kallats en rikemansklubb.

Tack vare sin strävan att komma med i EU har dessa länder snabbat på arbetet med att exempelvis minska korruptionen, bygga upp bättre fungerande domstolar och tillse att de etniska minoriteterna i respektive land får sina rättigheter tillgodosedda. Nu är de nästan klara. Europa är på väg att bli en lite bättre plats.

Sista ordet inte sagt om miljöarbetet

På toppmötets andra huvudområde, miljön, nåddes inte samma framgångar. Under året har det blivit allt mera tydligt att det svenska ordförandeskapet inte skulle få det ”miljötoppmöte” som Persson aviserade i Helsingfors för snart två år sedan. Arbetet med ett konkret EU-program för ekologisk hållbarhet har gått trögt.

En liten framgång kunde dock skrivas ut. I fortsättningen ska miljöfrågan ingå i en helhet tillsammans med och ges samma specifika vikt som sysselsättnings- och ekonomifrågorna.

Miljöarbetet ska ingå i den så kallade Lissabonprocessen. Det innebär att varje medlemsland nu får i uppdrag att utarbeta nationella handlingsplaner för ekologisk hållbarhet, planer som sedan ska utvärderas varje år av EU:s stats- och regeringschefer. Samtidigt får kommissionen uppdraget att trycka på medlemsländerna så att de följer ingångna överenskommelser.

Lissabonprocessen är i och för sig ett trubbigt instrument för politiskt förändringsarbete. I bästa fall kan den nu innebära att den ekologiska medvetenheten ökar i hela EU-området. I sämsta fall förblir det ord på papper. Sista ordet är inte sagt om EU:s miljöarbete. Det om inte annat, bevisades av toppmötet i Göteborg.