ÅSIKT

Avgörande presidentval i Vitryssland

Diktaturen Lukasjenko kan falla

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den 9 september är det presidentval i Vitryssland. Egentligen skulle valet hållits redan för två år sedan, men president Lukasjenko bestämde självsvåldigt och i strid med konstitutionen att valet skulle skjutas upp. För två år sedan var han inte redo att sätta sin egen makt på spel.

Det är han inte nu heller.

Ingen seriös bedömare tror att valet i Vitryssland kommer att genomföras i enlighet med några rimliga demokratiska principer. Det största problemet är medierna, som är hårt kontrollerade av myndigheterna. I de stora städerna finns några få oppositionella tidningar. Men radion och tv-stationerna sänder ren propaganda för Lukasjenko. Ute på landsbygden är det få väljare som ens känner till att det finns några politiska utmanare till den sittande presidenten.

Oppositionella ledare har försvunnit

Dessutom har några av Lukasjenkos främsta utmanare röjts ur vägen. Flera ledande oppositionella politiker och journalister har helt enkelt försvunnit, och många tror att det är presidentens egen säkerhetstjänst som ligger bakom.

Trots detta är oppositionen optimistisk. Den har laddat för den här uppgiften i flera år och under våren har de samlat sig kring fem olika presidentkandidater.

Det kan tyckas som ett misstag att de inte har enat sig kring en enda motkandidat. Men oppositionens problem är att myndigheterna letar efter formella kryphål i reglerna för att diskvalificera deras kandidater.

Till att börja med måste varje kandidat samla in 100 000 namnunderskrifter till stöd för kandidaturen, och i tidigare val har myndigheterna ogiltigförklarat många underskrifter. För att vara på den säkra sidan siktar oppositionens kandidater därför på att samla in 200 000 underskrifter var.

Får inte tro att omvärlden slutat bry sig

På det viset hoppas oppositionen att någon av de fem ska klara sig hela vägen till den 9 september.

Vad kan omvärlden göra?

Svar: Ganska mycket.

Enligt en ny lag är det visserligen förbjudet för alla partier att ta emot ekonomiskt stöd från utlandet. Det är Lukasjenkos sätt att garantera sig själv alla resurser i valrörelsen.

Men det hindrar inte att omvärlden ger oppositionen sitt moraliska stöd. All tänkbar politisk och diplomatisk press måste sättas på Lukasjenko. Han får inte för ett ögonblick tro att omvärlden slutat bry sig om utvecklingen i Vitryssland.

Det är kanske bara en förhoppning, men i bästa fall kan Europas sista verkliga diktatur falla den 9 september och Vitryssland äntligen få en president som respekterar demokratins spelregler.