ÅSIKT

Avskaffa dödsstraffet

I år har 1300 avrättats, de flesta i Kina

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I går avrättades i USA mexikoamerikan Juan Raul Garza. Garza, 44 år gammal, var dömd till döden för mord och grova narkotikabrott. President George W Bush, ökänd för sin inställning till dödsstraffet, vägrade benåda Garza.

Allt fler människor och länder inser dock att dödsstraffet är oförenligt med den mest grundläggande av alla mänskliga rättigheter, rätten till liv. Det strider, som Amnesty ihärdigt och övertygande visat, mot artiklarna 3 och 5 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Över hundra länder har avskaffat dödsstraffet i lagstiftningen eller i praktiken.

Men trots det tillämpar många FN-stater detta barbariska straff. Det är stater som tar sig rätten att döda för att visa att det är fel att döda. De ansvariga inbillar sig att ett grovt brott kan göras ogjort genom att staten hämnas på gärningsmannen. Eller också tror de att dödsstraffet fungerar avskräckande.

Kina, Iran och USA hör till de värsta

Erfarenhet och statistik bekräftar att dödsstraffet inte förhindrar mord och dråp. Det kan i stället ha en brutaliserande effekt på samhället. Våld föder våld.

Några få länder svarar för de flesta avrättningarna. Värst är det i diktaturer som Kina och Iran, men till sällskapet hör också USA, som ibland gällt för att vara världens mest löftesrika demokrati.

Kriminalpolitiskt befinner sig USA fortfarande i den tid då rättsskiparna ansåg sig ha rätt att hänga boskapstjuvar i träd.

Den amerikanska politiken blir inte mer anständig för att man i Kina och andra gangsterregimer och diktaturstater beter sig ännu värre. Och som om det inte vore illa nog att USA ligger långt fram i avrättningsvågen finns där också ett tydligt socialt mönster.

Dödsstraffet slår mot de svaga

Eller för att tala med framlidne advokaten, svenska Amnestys förste ordförande Hans Göran Franck: ”Dödsstraffet i USA tillämpas fortfarande i oproportionerligt hög grad mot fattiga, svarta, psykiskt sjuka eller efterblivna samt mot personer som saknat kompetent juridiskt bistånd”.

Av de 500 dödsdömda fångar som avrättades i USA 1977–1998 hade 82 procent dömts för mord på vita, fastän svarta och vita blir offer för våldsdöd i ungefär samma utsträckning.

Allvarligt är också att många som avrättas är oskyldigt dömda. Den risken borde vara ett tillräckligt skäl för dem som har ansvaret att avstå från att tillämpa dödsstraffet.