ÅSIKT

Nödpolitik hjälper inte

Var finns strategin mot den regionala obalansen?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. Men inte överallt. En rapport från LO visar stora regionala skillnader. I Norrbottenskommunen Pajala är drygt 35 procent av invånarna i arbetsför ålder antingen arbetslösa, förtidspensionerade eller placerade i arbetsmarknadsåtgärder. Motsvarande siffra för Danderyd utanför Stockholm är drygt 4 procent.

Skillnaden i levnadsvillkor mellan in- och utflyttningsregioner kan knappast bli tydligare. Storstaden blir ännu större, glesbygden blir ännu glesare. Men skillnaderna är även stora mellan små orter. I Gnosjö är drygt 90 procent av invånarna sysselsatta. Men bara knappt 57 procent av Haparandaborna.

LO konstaterar att arbetsmarknadspolitiken inte räcker för att lösa obalansen. 1990-talets politiker utformade en temporär arbetsmarknadspolitik för krisåren. Människor som drabbades av massarbetslösheten skulle ”övervintra” krisen med hjälp av ekonomiska bidrag och sysselsättningsåtgärder. När konjunkturen vände uppåt skulle de få jobb igen. Problemen skulle vara ur världen.

Kan bryta den negativa utvecklingen

Det blev inte så. Inte överallt. I Sverige är det tydligt att arbetslöshet inte bara beror på konjunkturer utan också på strukturer. LO efterlyser en kraftfull regionalpolitik. Den kommunala skatteutjämningen är nödvändig. Men på längre sikt vore det bättre om pengarna användes till att ”stärka näringslivets och arbetsmarknadens dynamik så att de regioner som i dag är svaga, i morgon kan stå på egna ben”, skriver LO.

Det är ett viktigt påpekande. Erfarenheten visar att regioner kan bryta sin negativa utveckling. I Blekinge har krisen vänts i framgång av politiker, företagare och högskola som arbetat tillsammans. Kommunen har ställt upp med lokaler och högskolan med kompetens åt nya, lokala företagare. I dag är Blekinge ledande inom IT. I Norrbotten finns en liknande strategi. Luleås samarbete med finska Uleåborg ger Kista och Karlskrona konkurrens på IT-fronten.

Den största utbildningssatsningen

Lär också av kunskapslyftet! Borgerliga politiker och debattörer anklagade Sveriges största utbildningssatsning genom tiderna för att vara kosmetika, ämnad att dölja arbetslösheten. Det var ett hån mot alla de människor som genom kunskapslyftet fick nya kunskaper och möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Att vända arbetslösheten i sysselsättning är inte bara en fråga om en ny regionalpolitik, med nya politiska strategier och nya ekonomiska bidrag. Det är också en fråga om människor. Om folket i Pajala känner tro på sig själva och sin bygd är halva slaget vunnet.

ARTIKELN HANDLAR OM