ÅSIKT

Politiskt vakuum på skolorna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Samtidigt som allt fler ungdomar vänder partipolitiken ryggen får politiska ungdomsförbund det allt svårare att komma in på landets skolor. Det visar en hearing gjord av statliga kommundemokratikommittén, som nu uppmanar kommunerna att se över problemet och vidta åtgärder.

Ett antal skolor tillämpar regler som säger att ungdomsförbunden bara är välkomna i samband med val eller då de blivit särskilt inbjudna. Tanken är att högerextrema partier som sverigedemokraterna ska hållas utanför skolan. Och stänger man ute ett parti ska man stänga ute alla, lyder resonemanget.

Kommittén visar även på en skillnad mellan inställningen till partiernas ungdomsförbund och ungdomsförbund för exempelvis Röda korset och Rädda Barnen. De senare ansåg sig ha lättare att komma in på skolorna än de politiska förbunden: rektorer och skolledningar tycks vara rädda för partipolitik.

I radions P 1 morgon förra veckan ställde Jan Emanuel Johansson, SSU:s ombudsman i Norrtälje, kommunens mångfaldskonsulent Paki Holvander till svars för hur förbundet har bemötts på en av kommunens gymnasieskolor. Han uttryckte SSU:s svårighet vad gäller att komma i kontakt med elever på skolorna och möjlighet att bemöta den främlingsfientliga propaganda som sprids under sverigedemokraternas kampanj.

Holvander försvarade regeln med att man inte vill ha högerextrema partier i skolan. Regeln är ett sätt för skolorna att ha kontroll över vilka politiska grupper som släpps in.

Johansson invände och menade att regeln går rakt emot sitt syfte: sverigedemokraterna går in på skolorna i alla fall medan övriga politiska förbund som respekterar regler hålls borta – ingen får chans att argumentera emot.

Och frågan är om det är effektivt att bemöta rasism genom att lägga locket på? Kanske är det just i en debatt elever kan genomskåda ett parti som sverigedemokraterna? Genom att eleverna får chans att tänka själva.

I det fall man inte vill ge främlingsfientliga partier legitimitet, inte låta dem få möjlighet att debattera, kan man i alla fall släppa in förbund som respekterar demokratins spelregler och står för alla människors lika värde. Den politiska debatten på skolorna får inte försvinna av rädsla för främlingsfientliga åsikter – skolan får inte bli ett politiskt vakuum. För det, om något, skapar ointresse. Och är förbunden endast välkomna i samband med val kommer elever att tycka att de bara är ute efter att ragga röster och medlemmar.

Varför tar inte fler rektorer och lärare chansen att utnyttja alla de politiskt aktiva ungdomar som finns för att stimulera andra till aktivt ställningstagande? Släpp in ungdomsförbunden till debatter och diskussioner i klassrummen, arrangera temadagar och låt mötesplatser stå öppna för politisk information där elever kan konfrontera partipolitik!

Ska skolan slå vakt om demokratiska värderingar bör den politiska dialogen främjas. Inte tystas.