ÅSIKT

Aids angår oss alla

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På FN:s aidskonferens i New York förhandlar nu 300 deltagare från 189 länder om ett gemensamt handlingsprogram mot spridningen av hiv/aids. Den förra världskonferensen tog plats i Durban år 2000 – då var temat ”bryt tystnaden”. Temat är fortfarande centralt: varje dag smittas 10 000 människor – i de värst drabbade länderna i södra Afrika är en fjärdedel av befolkningen hivsmittad.

Tystnaden grundar sig i den skam sjukdomen bär med sig, i den okunskap som finns kring smittspridningen, i den utbredda fattigdomen, i kvinnornas svaga ställning och i politiskt ointresse.

Hiv/aids är en fattigdomssjukdom som framför allt drabbar de mest utsatta i samhället. I Afrika och Asien smittas kvinnor på grund av ojämlikhet och att de saknar rätt att bestämma över sin egen kropp. Unga kvinnor är särskilt utsatta: i södra Afrika smittas fem gånger så många tonårsflickor som pojkar. Brist på medicin och fungerande sjukvård är ett annat problem. Efter press från internationell opinion har de stora läkemedelsbolagen sänkt priset på kombinationsbehandling mot hiv. Och nyligen sade chefen för ett av de största läkemedelsföretagen att de kan tänka sig att sänka priset ytterligare om ordern är tillräckligt stor.

Läkemedel ut från börserna

Det är välkommet men fortfarande saknas den avgörande politiska viljan för att göra behandlingen tillgänglig för alla. De handelshinder som finns för dessa läkemedel måste rivas och priserna pressas ned ytterligare. Patentbelagda läkemedel måste lyftas ut från börserna till de människor som verkligen behöver dem. De kommersiella intressena får inte gå före mänskligt liv.

Det finns en cynisk konflikt mellan att antingen satsa på förebyggande verksamhet eller behandla redan smittade i u-länder. Hiv/aids görs därmed till en ekonomisk fråga. I Afrika finns 25 miljoner hiv-positiva varav endast 10 000 får kvalificerad vård. I USA satsas årligen 200 miljarder för att behandla och förebygga sjukdomen. Mångdubbla belopp borde rimligen kunna satsas på de smittade i Afrika. Pengar finns. Det handlar bara om vilja.

Miljoner föräldralösa barn

I grunden handlar åtgärderna om att stärka mänskliga rättigheter. Där avsaknaden av dessa är som störst breder sjukdomen ut sig som mest. Rätt till behandling mot livshotande sjukdomar, till utbildning och undervisning, till en dräglig levnadsstandard och till socialt skydd – allt detta är fundamentalt då det gäller att bekämpa hiv/aids.

Vad sker i ett land som Sydafrika när hälften av sjukhuspersonalen själv insjuknat? Vilka ska då vårda de sjuka? Och vad ska man göra åt alla de miljontals barn som lämnas föräldralösa? Frågorna skrämmer men går inte att väja för: sjukdomen kan komma att bryta sönder hela samhällssystem.

Katastrofen angår oss alla. En världsomspännande rörelse måste till där hiv/aids hamnar i den absoluta brännpunkten. Som Henning Mankell skrivit i Ordfront Magasin: I den frågan formuleras solidariteten i vår tid på nytt.

ledare ([email protected])