ÅSIKT

Tystnaden får inte än en gång ta över

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

FN:s aidskonferens är avslutad. I tre dagar har de 189 medlemsländernas delegationer förhandlat för att nå fram till ett slutdokument med gemensamma åtgärder för att minska spridningen av hiv/aids i världen. Bara det att konferensen har ägt rum är en viktig markering. Det är på tiden att aidskatastrofen upphöjs till en global debattnivå. Länge har det varit skrämmande tyst kring aidsepidemin. Först nu, tjugo år efter dess utbrott, kommer en resolution.

– Det är ett omfattande FN-dokument som ger riktlinjer och stöd till alla länder i världen att jobba aktivt med hiv/aids, säger Jan-Olof Morfeldt från sitt hotellrum i New York. Han är ordförande i stiftelsen Noaks Ark–Röda Korset och representant i den svenska delegationen.

– Att statsöverhuvuden och hälsovårdsministrar från hela världen träffas samtidigt och tvingas att ta ställning till och diskutera de här frågorna har stor betydelse för framtiden.

Arbetet med att förebygga och behandla hiv/aids är komplext. 36 miljoner människor, majoriteten i Afrika, lever i dag med sjukdomen. De är i stort behov av läkemedel och behandling. Samtidigt ökar smittspridningen. Prevention och behandling är lika viktiga delar i arbetet och kan inte spelas ut mot varandra.

I grunden handlar det om att förbättra människors levnadsförhållanden. Aids ökar fattigdomen och fattigdomen urholkar förmågan att bekämpa aids.

För bidrag till mediciner och arbetet med hiv/aids skapas nu en fond i nära kontakt med FN.

– Generalsekreterare Kofi Annan hoppas att den ska vara i gång före årets slut. Från den kommer mycket pengar att gå till mediciner. Men den kommer att behöva stora bidrag för att fungera, och måste kombineras med konkret agerande, säger Jan-Olof Morfeldt.

FN-konferensen och den globala debatten måste gå från ord till handling – och regelbundet följas upp. Tystnaden får inte än en gång ta över. Resurserna får inte utebli. Kondomer måste bli lika självklara i u-länder som i i-länder. Sjukvården måste förbättras och hivläkemedel lyftas ut från börserna till alla som behöver dem. Likaså måste man i de katolska och islamiska samhällena försöka bryta tabun och våga diskutera sex och relationer öppet.

Det råder ett slags maktlöshetens tystnad kring denna katastrof. Men en tystnad som förhoppningsvis är på väg att brytas.

– Vi kan alla bidra genom att diskutera frågan med så många som möjligt, försöka påverka attityder och inställningar. Det gäller att hålla hiv/aids högt på agendan. Sedan behöver organisationer som jobbar med det här stöd, säger Jan-Olof Morfeldt.

Själv har jag svårt att föreställa mig hur stor aidskatastrofen är. Uppgifter om hur många som är smittade stannar ofta som siffror på pappret. Så berättar Jan-Olof Morfeldt om hur det ser ut i Mocambique. Där kommer varannan sextonåring att dö i aids innan han eller hon fyllt trettio. Jag ser mina kompisar framför mig. Varannan.

Jag blir alldeles kall.

Johan Lindahl