ÅSIKT

Respektera homofamiljen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Socialstyrelsen säger nej till att homosexuella par ska kunna prövas som adoptivföräldrar. I sitt remissvar på den statliga utredningen ”Barn i homosexuella familjer” hävdar myndigheten att utredningen inte redovisar tillräckligt bra forskning om hur barn i homofamiljer mår.

I vintras föreslog en parlamentarisk kommitté att homosexuella ska få rätt till internationella adoptioner. Bara kristdemokraterna och moderaterna i utredningen var mot förslaget. Kommitténs ställningstagande innebar ett stort steg framåt i kampen mot fördomar och homofobier. De moralkonser-

vativa krafterna motades tillbaka.

Olyckligt beslut

Socialstyrelsens beslut är djupt olyckligt. Nuvarande lagstiftning bygger på fördomar mot homosexuella och blir i praktiken diskriminerande. Det är hög tid att lagen ändras.

När Socialstyrelsen hävdar att man vet för lite om barnens situation fiskar myndigheten i grumliga vatten. För det första finns en hel del forskning som visar att inget tyder på att homosexuella föräldrar skulle vara sämre föräldrar än heterosexuella. För det andra växer många barn upp i homofamiljer redan i dag. Med nuvarande lagstiftning har dessa barn ingen rättstrygghet. Bekymrar det inte Socialstyrelsen?

Jo kanske, för myndigheten föreslår att homosexuella ska kunna adoptera varandras biologiska barn. Socialstyrelsen säger alltså ja till så kallad närståendeadoption.

Märkligt. Om myndigheten befarar att barn i homofamiljer kan fara illa, varför tillåter den då adoption över huvud taget? Å ena sidan anses homosexuella vara olämpliga att prövas som adoptivföräldrar. Å andra sidan ska de tillåtas adoptera varandras barn.

Vad är naturligt?

Det luktar biologism. Det ”naturliga” sätts mot det ”onaturliga”. Men vem bestämmer vad som är naturligt? Anders Selnes, före detta förbundsordförande i RFSL, liknar Socialstyrelsens remissvar vid de konservativa krafter som en gång vägrade inse att jorden är rund.

Lagstiftning ska inte bygga på fördomar. Självklart måste homofamiljer respekteras på samma sätt som heterofamiljer. Att en statlig myndighet vill fortsätta diskriminera medborgare är bedrövligt. Men beslutsfattarna i riksdagen får se till att lagen ändras och att homosexuella par får rätt att prövas som adoptivföräldrar.

ledarredaktionen ([email protected])