ÅSIKT

Kritik är inte nog

Socialdemokraterna måste visa alternativ till det borgerliga systemskiftet

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den svenska välfärden förändras snabbt. Just nu är den inne i en intensiv privatiseringsfas. Det visar en rapport från den grupp som under ledning av Joakim Palme gör statliga välfärdsbokslut. Mellan 1993 och 2000 fördubblades antalet privat anställda i skola, vård och omsorg. Privata aktiebolag är den alternativa driftsform som ökar mest, visar välfärdsbokslutet.

”Utvecklingen var mycket dramatisk under slutet av 1990-talet och fortsätter sannolikt det här årtiondet”, säger Joakim Palme.

På Aftonbladet Debatt pyser Jan Björklund (fp), skolborgarråd i Stockholm, av stolthet. ”På område efter område där det rått kommunala monopol bryts dessa nu upp... där valmöjligheterna varit begränsade fullkomligt exploderar mångfalden och valfriheten för stockholmarna”, skriver han.

En marknad för välfärden

I boken ”Välfärd till salu” beskriver socialdemokraterna Morgan Johansson och Christer Persson konsekvenserna av det borgerliga systemskiftet i storstadsregionerna. Målet är en välfärdsmarknad där vård, omsorg och skolor drivs av privata företag. Företagen konkurrerar om medborgarna, som får varsin ”peng” till varje verksamhet. En skolpeng, en omsorgspeng och så vidare. Utöver pengen ska medborgarna kunna teckna privata försäkringar, som garanterar dem de bästa välfärdstjänsterna.

Stockholm – en segregerad stad

Johansson och Persson invänder skarpt mot denna ekonomisering av människan. Skola, vård och omsorg är ju inte varor bland andra. Utan sociala rättigheter, nödvändiga för att kunna leva ett drägligt liv. De kritiserar också privata vinstintressen inom välfärden. ”Ett aktiebolag är inte, och kommer aldrig att bli, en välgörenhetsinrättning”, skriver de. Vinstkravet innebär risken att producenterna tummar på kvaliteten.

Kritiken mot det borgerliga systemskiftet är nödvändig. Stockholm blir en allt mer segregerad stad. Men socialdemokraterna kan inte nöja sig med att kritisera. De måste redovisa tydliga alternativ till den borgerliga politiken. Hur kan brukarnas och de anställdas makt över den offentliga vården, omsorgen och skolan stärkas? Det är en av de frågor som socialdemokraterna måste svara på. Människors längtan efter andra driftsformer växer ofta ur missnöje med offentliga välfärdstjänster.

Det räcker inte att bara reagera

Inom socialdemokraterna talas det nu om ”non-profitföretag”. En ny företagsform som ska göra det möjligt för människor att utan vinstintresse driva vård, skola och omsorg i egen regi. Det är en modell väl värd att syna närmare.

Det räcker inte att reagera. Nu måste socialdemokraterna agera.

ARTIKELN HANDLAR OM