ÅSIKT

Värdighet – inte marknadsanpassad vård

Äldrevården behöver fast personal bättre än uthyrningsnissar

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

När 81-åriga Tersilla Sottini i månader får ligga uttorkad och plågas av svåra liggsår lämnar det ingen oberörd. Reaktionerna på Aftonbladets avslöjande har varit starka.

Det är förståeligt. Vi har alla en mormor, far eller släkting som vi kräver ska få trygg vård när livets sol är på väg ned.

Det handlar om människovärdet.

Sverige har flest gamla i världen.

Var sjätte svensk är 65 år eller äldre. Av dessa är nära en halv miljon över 80 år. Det kräver starkare solidaritet från dagens aktiva generationer så farmor får den vårdande och lugnande handen.

Men hur ska detta klaras?

Kommunalrådet visste om problemen

Privatisera – eller lägg ner vårdhemmet. Det är den lösning som det moderata kommunalrådet Anders Gustâv i Solna har för att undvika nya fall av vanvård vid kommunens äldreboende Polhemsgården.

När nu ett nytt upprörande fall avslöjats, förklarar moderaten Gustâv ”att det är ingen överraskning att det finns saker och ting som inte har fungerat bra på Polhemsgården”.

Men varför har han då inte som kommunens högste ansvarige ingripit?

Hyrd personal ger mindre trygghet

Socialstyrelsen menar att Polhemsgården haft för få fast anställda sjuksköterskor och att när vårdpersonal hyrs in ger det inte samma kontinuitet som om det finns fast anställd personal.

Informationen till äldre, anhöriga och övrig personal blir också lidande.

Uthyrningsföretagen tillhör nittiotalets nya fenomen. De har sagts vara en väg till mångfald och till flexibilitet.

Men de har också visat sig vara kostnadsdrivande för beställare och ger inte alltid samma långsiktighet och trygghet för de uthyrda.

Det är inte genom management eller marknadsanpassning av vården som trygghet skapas för de äldre. De vill, och har rätt, att möta ansikten de känner igen. Beslutsmurarna i vården måste brytas och de anställda få möjlighet och ansvar att lägga upp jobbet. Det goda arbetet ska gälla även här – inte bara inom exportindustrin.

Det kommer att kosta

Om tio år har kostnaderna för vården stigit med 60 miljarder kronor om året. Menar vi allvar med kravet på värdighet för våra äldre kommer det att kosta mer än läpparnas bekännelse.

Kort uttryckt: Mormor behöver en solidarisk skattepolitik.

Hur finansieringsmodellerna ska organiseras måste nu debatten handla om.

Syna hållbarheten och rimligheten i LO-ekonomen Dan Anderssons förslag i går om att samla överskottet i statsbudgen i en statlig omsorgsfond just för att rädda äldrevården.