ÅSIKT

Att spara på anställda blir dyrt

Det goda arbetet gav 30 procent mer i vinst för bankomattillverkaren i Flen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Har vi sparat fel i sjukvården och industrin? Snål bemanning och idiotnedskärningar för att hålla börsen på gott humör riskerar att sända var tionde in i utbrändhet.

I sjukvården tvingas en anställd ofta göra två jobb. Av metallarbetarna uppger 30 procent – 125 000 – att de är stressade. Sjukskrivningarna har fördubblats och utbrändheten kostar nära 80 miljarder kronor om året. Detta är på sikt ohållbart.

Är lösningen i stället att riva hierarkier och föra ut ansvar till anställda som bäst ser hur frågor ska lösas? De företag och vårdinstitutioner som prövat ”det goda arbetet” har ofta nått fantastiska resultat.

I Örnsköldsvik har ett vårdhem rivit gamla yrkes- och avdelningsgränser. Sjuk- och undersköterskor har växlat mellan vårdinsatser, tvätt-, städ-, kök- och trädgårdsuppgifter. Arbetet har blivit mer innehållsrikt.

Trivseln har ökat för anställda

En undersökning bland patienter, anhöriga och personal visade att kvaliteten för de sjuka höjts och trivseln bland anställda ökat. Det blev bättre för alla – och inte dyrare.

Längst har förändringarna gått inom industrin som hos bankomattillverkaren De La Rue i Flen. Där fanns för tio år sedan ett utarmande löpande band.

Jobbet var mekaniskt och gav belastningsskador och förtidspensioneringar.

Företagets produktionschef och verkstadsklubben skrotade både basar och det löpande bandet. De anställda lägger i grupp själva upp jobbet, beställer material, håller kontakt med kunder och sätter signatur på den färdiga bankomaten.

Sjukskrivningarna lägre

Stoltheten och trivseln har ökat. Av de anställda är 50 procent kvinnor. Här gäller lika-lön och De La Rue har prisats av JämO. Sjukskrivningarna är lägre än på andra håll.

Det mänskliga bokslutet ligger på topp. Även det företagsekonomiska. Vid De La Rue har det goda arbetet gett en tillväxt på 100 procent. Vinsten är 30 procent.

En socialdemokratisk arbetsgrupp kräver nu ett gott arbete för alla. I industrin har uppskattningsvis tio procent av företagen fullt ut infört detta. Varför har inte fler företag och vårdinrättningar valt modellen?

Jo, det handlar om att dela med sig av makten. Det är inte nyliberalismens och hyperkapitalismens starka sida.