ÅSIKT

Visby ger Stockholm nytt liv

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

När Stockholms BB-avdelningar är fulla och mammor med nyfödda skickas hem efter sex timmar, öppnar Visbys förlossningsklinik famnen. Varje vecka reser familjer från Stockholm till Gotland för att föda.

I Visby får familjerna stanna i minst tre dygn efter förlossningen. Papporna bor tillsammans med mamman och barnet. För varje familj ordnas en liten fest för att fira att de fött ett nytt liv till världen.

Det var i slutet av 1990-talet som Christina Zachrisson på kvinnokliniken i Visby välkomnade andra än gotlänningar att föda där. Målet var dels en human vårdmodell, dels att ett litet sjukhus därmed kan behålla sin kompetens och sitt BB.

Tryggheten saknas

Att få barn är för föräldrar ett av livets viktigaste inslag. Havandeskapet och förlossningen kräver trygghet och uppmärksamhet. Det upplever inte de 20 000 familjer som varje år väntar barn i Stockholmsregionen. Här tvingas många söka efter lediga platser i hela landet sedan förlossningsavdelningar lagts ned och kompetens skingrats.
Specialisering en väg för små sjukhus

I Stockholm är läget så akut att mammor med en riskfylld graviditet i framtiden kanske skickas utomlands. Skälet: det saknas respiratorplatser och personal för att klara de allra minsta barnen som föds.

I Stockholmsregionen har kristdemokraterna huvudansvaret för sjukvården. Skattesänkningar och därmed mindre resurser har varit de borgerligas huvudspår. Nu planeras 7 000 fler BB-platser i Stockholmsregionen. Men hur ska vårdfrågor långsiktigt klaras utan en skattehöjning?

Samarbete och specialisering

Det har i landsting, oavsett styre, funnits en iver att lösa ekonomiska problem genom att lägga ned avdelningar och små sjukhus. I en ekonomi där även en växande nota för mediciner tränger undan resurserna för vård tvingas både små och stora sjukhus tänka nytt. Mindre sjukhus kan då, som Visby gjort kring förlossningarna, specialisera sig för att korta köer och erbjuda hög kvalitet.

Det som slukar stora kostnader är sjukhusens akutjourer dygnet runt. Mer av samarbete mellan sjukhus och landsting kan öppna för en modell där alla sjukhus är igång dagtid och några tar hand om jourerna. Förslaget väcker protester hos många men så kan kompetensen bevaras och säkerheten faktiskt öka trots att kostnaderna pressas.

ledarredaktionen ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM