ÅSIKT

Håll fast vid kraven på Israel

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

– Grälet mellan Göran Persson och Sten Andersson tycker jag ligger på sandlådenivå och kan avfärdas med en axelryckning, säger före detta FN-ambassadören och kabinettssekreteraren Sverker Åström utifrån den senaste tidens tvist om Mellanösternpolitiken och Sten Anderssons personliga möte med PLO-ledaren Yassir Arafat.

– Det viktiga och allvarliga nu är hur vi ska förhålla oss till det nya Israel – ett Israel som ligger långt från den idealbild som inspirerade Tage Erlander och Herbert Tingsten. Alltså inte längre det hotade Israel, utan en maktmedveten och närmast expansionistisk stat som under påstådda hänsyn till sin säkerhet utsätter palestinierna för det mest brutala och förödmjukande övervåld. Ett Israel som dessutom regeras av en man som efter angreppet mot Libanon 1982 skulle kunna riskera att hamna i krigsförbrytardomstolen i Haag.

Sverker Åström har följt konflikten i Mellanöstern sedan slutet av 1940-talet och har under de senaste femtio åren haft en central roll i svensk utrikespolitik. Vi sågs i helgen och han gav då sin syn på den svenska Mellanösternpolitiken.

– När det gäller en lösning på den tragiska konflikten har Sverige hitintills bestämt hållit fast vid vissa krav: att östra Jerusalem blir en del av ett självständigt Palestina, att principen erkänns om de palestinska flyktingarnas rätt att återvända eller kompenseras och att alla israeliska bosättningar på palestinskt område ska avskaffas, då de strider mot internationell rätt.

– Skulle några svenska politiker vara beredda att medverka till en reglering som allvarligt tummar på de här principerna innebär det en moralisk bankrutt som vi alla har anledning att skämmas för.

Jag frågar vad han tror måste till för att få ett slut på våldet och för att nå en lösning på konflikten.

– Vad som i den atmosfär av hat och skräck som nu råder möjligen skulle kunna rädda freden är att Israel ger upp ockupationen med allt vad det innebär av moralisk belastning och går tillbaka till 1967 års gränser. Israels egen styrka tillsammans med omvärldens garantier skulle ge landet den säkerhet som behövs, menar Sverker Åström.

Inställningen till konflikten i Mellanöstern är en svår och viktig fråga, inte minst för att regeringen har möjlighet att spela en viss, om än begränsad, diplomatisk roll. Även om konflikten är komplex och inrymmer många personliga känslor måste socialdemokratin nu bli enig om en gemensam hållning. Att hävda folkrätten och de små ländernas rättigheter har alltid varit Sveriges linje. Det är dags att åter tydligare betona och slå vakt om FN:s resolutioner.

Israel är i dag en militärpolitisk stormakt jämfört med palestinierna. Det betyder att vi måste se dagens verkliga Israel i vitögat.

Johan Lindahl