ÅSIKT

Sänkta skatter – då säger LO nej till EMU

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vi måste konstruera en spärr mot skattesänkaropportunismen, annars hotas jobben och välfärden. Särskilt om vi går med i EMU, varnar LO-ekonomerna i en färsk rapport.öööööööööööööö ssDet är ingen nyhet att LO är tveksam till ett EMU-medlemskap och har krävt att Sverige ska ha betydande buffertfonder och stor flexibilitet på arbetsmarknaden för att godkänna ett medlemskap. Nu preciserar LO tydligare vad fackföreningsrörelsen kräver.

I europeiska centralbankens våld

LO-ekonomerna pekar på att räntevapnet vrids oss ur händerna om vi blir medlemmar i EMU. Då är det den europeiska centralbanken som styr. Om konjunkturen i Sverige inte ligger i fas med övriga EU-länders kan vi drabbas av en så kallad asymmetrisk chock, en kraftig störning i ekonomin. Vi kan då inte som tidigare devalvera kronan, göra exporten billigare och därmed ta oss ur krisen.

I stället blir statskassan och finanspolitiken de enda instrument som kan trygga pensioner, sjukförsäkring, hela välfärden. Har vi då fallit för den skattesänkaropportunism som enligt LO redan nu växer sig allt starkare, ledd av moderaterna, finns inte tillräckliga resurser för att klara välfärden.
Naivt förslag om moderat-uppgörelse

Så långt har LO-ekonomerna naturligtvis rätt. En växande ekonomi, höga skatter, starka statsfinanser och en hög sysselsättning är nödvändiga för att bevara vården, skolan och omsorgen. Det fick medborgarna minsann bittert lära under nittiotalskrisen.

Krympande tillväxt

Det finns också ett annat svårbemästrat problem, den demografiska utvecklingen. Om cirka 10 år minskar antalet unga, de äldre blir fler. Allt färre måste försörja allt fler. Enligt prognoserna börjar då Sveriges ekonomiska tillväxt att krympa i stället för att växa.

Skulle vi dessutom utsättas för en asymmetrisk chock blir effekten självklart dramatisk. För att råda bot på det vill LO ha buffertfonder på uppåt 500 miljarder kronor för att i en kris klara jobben genom att sänka social- och arbetsgivaravgifterna tillfälligt och ändå klara trygghetsåtagandena. Pengarna bör tas av budgetöverskotten i stället för att användas till skattesänkningar, är LO:s poäng.

Naivt förslag om sänkningsspärr

Dan Andersson, LO:s chefsekonom, vill därför se en spärr mot stora skattesänkningar, ett golv i statsbudgeten på samma sätt som det i dag finns ett tak för utgifts-ökningar. Han önskar sig till och med en sjupartiöverenskommelse om detta.

Förslaget är naivt. Varje riksdag är suverän att fatta beslut om skatterna och moderaterna kommer aldrig att gå med på en sådan uppgörelse. Tvärtom, de vill ju undergräva statsfinanserna så att den offentliga välfärden måste krympa.

Men LO:s inlägg i skatte- och EMU-debatten är välkommet. Vi måste ha höga skatter i Sverige som kan finansiera en bra välfärd för alla. Alla goda argument för detta behövs.

Ledarredaktionen ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM