ÅSIKT

Godnatt, Almedalen

För mycket politiskt tingel-tangel

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Politikerveckan i Almedalen går in på upploppet. Det kommer att bli mer avslaget än starten. Moderaterna har tackat nej till att medverka eftersom de av lotten gavs sista dagen att framträda. Det passade inte.

Bo Lundgren tror uppenbarligen inte på sin förmåga som publik- och mediamagnet. Det var en riktig bedömning.

Samtidigt visar den att Almedalen håller på att förlora sin roll som partipolitisk arena. Som scen för en politisk dialog, debatt och ibland uppfriskande träta, där skiljelinjer blir tydliga och vardagspolitik begriplig och konkret.

Det är synd. Nu är det mest politiskt tingeltangel och kosmetika som visas upp. I år slogs inte mindre än 30 (!) seminarier om journalisternas tid. Och två partiledare som talade i Almedalen. Därtill kom partistrategernas snilleblixt att släpa ihop de fyra borgerliga partiledarna till gemensam fotografering. Något att säga utom att de enats om att tillsätta tre arbetsgrupper för att se om de kan bli överens om tre frågor: småföretagens villkor, vårdgarantin och avskaffandet av Ams, framstod närmast patetiskt.

Intresseorganisationer tar över

Intresseorganisationer, lobbyföretag, organisationer, fack och arbetsgivare har i stället tagit över Visby. Alla har de en ”nyhet”, en färsk opinionsundersökning att redovisa – som bevisar att folk tycker och att det ser ut just så som organisationen önskar. Enklast tänkbara statistiska trollerikonst. Vem är intresserad av det?

Det är inget fel på seminarier eller seriösa konferenser men just Almedalen fick sin särprägel av det politiska samtalet. Av politikernas möte med allmänheten för att filosofera över det politiska dagsläget och pröva värderingar och ideologi. Olof Palme började opretentiöst i mitten på sjuttiotalet med just ett sådant sommarsamtal i parken vid Östersjöns bedövande vackra kust.

Så småningom kom alla partiledare. De höll inte bara tal. De debatterade varandras tal och utspel. Det blev dialog, debatt, meningsbrytningar, gräl. Nu är det soloframträdanden mestadels av B-laget i form av vicen och partisekreterare (ursäkta, inget fel på dessa) men som ett tillfälle för medborgarna att se vad partierna står för och kanske träffa politiska val, är politikerveckan nu för ytlig, Almedalen för ointressant.

Utan turister och Mediesverige

På Gotland finns minst 200 000 turister att tala till – och hela Mediesverige. Det finns otaliga tidningssidor, radio- och tv-kanaler och program vidöppna direkt till medborgarna för den partiledare som har något intressant och viktigt att säga.

Så kommer de inte! Eller så har de inget att säga? Vilken miss.

Godnatt Almedalen.