ÅSIKT

Oacceptabelt att flyktingar fastnar

Missriktade regler går att förändra

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: URBAN ANDERSSON
Många flyktingar fastnar på förläggningarna i ett statslöst tillstånd när de inte får återvända till sina hemländer och inte får uppehållstillstånd i Sverige.

Hundratals flyktingar som nekats uppehållstillstånd i Sverige får inte återvända till sina hemländer. De har fastnat i ett statslöst tillstånd och tvingas tillbringa år efter år på svenska flyktingförläggningar.

Det låter som ett systemfel, som om reglerna borde ändras. Och just detta har nu mittenpartierna, vänsterpartiet och miljöpartiet tillsammans med delar av moderaterna börjat tala om.

Vad blir då socialdemokraternas officiella reaktion? Ånger över dåliga regler? Eftertanke?

Förföljda ses som misshagliga

Nej, inte alls. Istället tycks man reagera med ryggmärgen. Systemet måste försvaras!

– Det kan ju inte vara så att vi ska bli en plats dit man kan skicka sina misshagliga medborgare, säger Maud Björnemalm, socialdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande för Migrationsverket.

Flertalet av de hundratals personer som fastnat i Sverige för att de inte släpps in i sina gamla hemländer har flytt undan förtryck och förföljelse. I Sverige hoppades de på en fristad. Nu kallas de istället för ”misshagliga” av en socialdemokrat i riksdagen. De misstänkliggörs. Som om deras hemländer hade godtagbara skäl att vilja bli av med dem.

Kan man komma närmare ett moraliskt sammanbrott?

Folkpartiets förslag ett steg på vägen

Det är naturligtvis inte så enkelt som att rakt av ge alla flyktingar som inte får återvända till sina hemländer permanent uppehållstillstånd i Sverige. Men folkpartiets förslag, att låta dem som hamnar i denna svåra situation få rätt att arbeta och försörja sig i Sverige, leder i alla fall mot en lösning. Dessutom borde man se över möjligheten att låta dem som varit fast i läger under många år, vars hela tillvaro byggts upp i Sverige, stanna permanent.

Dessa flyktingar är i princip statslösa. Därför både kan och bör riksdagen ändra reglerna och redan nu sätta stopp för missförhållandena.

Svårare än så är det inte. Det borde även en socialdemokratisk riksdagsledamot kunna ge uttryck för, hur lojal mot systemen hon än må vara.