ÅSIKT

Individens rätt viktigast i välfärden

Största utmaningen handlar om förtroende

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Lars Ottosson
Socialdemokraterna, med socialminister Engqvist i spetsen, måste försöka återskapa förtroendet för Sveriges generella välfärdsmodell.

Individens rättigheter ställs i centrum i socialdemokraternas nya idéprogram om välfärden, ”Lika rätt” som socialminister Lars Engqvist i går presenterade.

Den ideologiska linjen i partiprogrammet med individen i centrum följs upp i praktiken i det nya välfärdsprogrammet. Kommuninvånarna ska inte längre behöva hålla till godo med vad kommunen erbjuder, utan individens rättigheter ska styra kommunernas skyldigheter.

– I det moderna samhället kan man inte låsa in de sociala rättigheterna inom kommun- och landstingsgränserna, sade socialministern.

Därför föreslås enhetliga nationella regler på många områden, gemensam solidarisk finansiering via skatter, att välfärden ska vara demokratiskt styrd och inte drivas i försäkringsform eller genom marknadsstyrning.

Välgörande med samlat grepp

Rapporten fokuserar på välfärdens kärna, verksamheterna och transfereringarna, och lyfter fram sjukvården, äldreomsorgen, socialtjänsten och socialförsäkringarna. De områden som i dag är mest omdiskuterade och ifrågasatta vad gäller kvaliteten och eftersatta vad gäller tillgången.

Det är välgörande att socialdemokraterna nu tar ett samlat grepp och principiell och ideologisk ställning i dessa för medborgarna så angelägna frågor. Välfärdens största utmaning handlar i dag inte om kronor och miljarder utan om att återskapa medborgarnas förtroende för vår generella välfärdsmodell.

Här är rapporten tydlig och det är bra. S-kongressen i höst kan sedan konkretisera och ytterligare precisera. Det är viktigt att medborgarna inte bara vet vilka rättigheter de har gentemot kommunerna, utan också vad de har rätt att kräva av partierna utifrån deras löften och målsättningar.

Dags att borgarna visar sin modell

Mot den bakgrunden måste också de borgerliga partierna nu precisera sin välfärdsmodell, om det är moderaternas utförsäljning av den gemensamma välfärden till förmån för privatiseringar och marknadsstyrning som ska gälla.

Eller om mittenpartierna står fast vid den generella, skattefinansierade offentliga välfärden.

Valet nästa år innebär ett framtida vägval inte minst på välfärdens områden.