ÅSIKT

Hur klarar Persson Schyman?

Ta tillbaka hemmaplan från Gudrunismen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

När Lars Werner attackerar Gudrun Schyman från vänster och uppmanar henne att bryta med den socialdemokratiska regeringen så vill hon i stället cementera samarbetet ännu fastare och mer långsiktigt.

Schyman siktar högt. Hon vill kröna sin karriär med en regeringspost. Men vill hennes partimedlemmar verkligen ta ett så stort ansvar och riskera opinionsframgångarna? Redan nu anser den grupp som kallar sig för kommunister att Schyman sålt ut partiets själ och ideologi.

Vilken bedömning gör Göran Persson, som Schyman så hett vill slå sig ihop med? Kan och vill han i regeringen ta in ett parti som i centrala frågor som försvaret, EU, EMU, tillväxten och förstatligandet av företag har så annorlunda uppfattningar?

När Schyman i förra valet gjorde inbrytningar i socialdemokratiska fästen berodde det på att hon angrep Göran Persson för saneringspolitikens effekter. Nu säger hon att ”Vi kommer inte att föra en valrörelse mot socialdemokraterna utan mot borgerligheten”.

Göran Perssons dilemma är att han måste hålla flanken mot borgerligheten och mitten samtidigt som han försöker vinna tillbaka röster från vänsterpartiet. Hur ska detta dubbelkommando klaras?

Schyman har med sin Gudrunism skaffat en unik position. För många är hon en garant mot högervridningen inom socialdemokratin. Hon är omhuldad av media och medborgare. Hon kramar bysten av Per Albin Hansson och har tagit över socialdemokraternas arbetsmetoder. Hon besöker arbetsplatser och har möten på kaféer där människor möts.

En undersökning visar att av Kommunals medlemmar stöder nu 22 procent vänsterpartiet. Tidigare röstade över 50 procent av alla kvinnor på socialdemokraterna. I dag uppger endast 40,1 procent att de ska göra det.

Persson och socialdemokratin måste vinna tillbaka kvinnorna och återerövra de hemmaplansfrågor som Schyman och nu även Maud Olofsson intecknat. Det kräver att utrymme ges för partiets kvinnliga röstmagneter. Vill Anna Lindh dra ett sådant lass efter det slitsamma EU-ordförandeskapet? Är LO:s Wanja Lundby Wedin beredd att axla ett dubbelt uppdrag?

Ytterst handlar det om sakpolitik och politisk lidelse. Den offentliga sektor som urholkats måste återfå kvalitet och innehåll. Framför allt för kvinnor både till vänster och i mitten är det politikens viktigaste fråga. Trygghets- och socialförsäkringssystemen behöver både en sund verksamhet och erbjuda ersättningsnivåer som ger ett socialt värdigt liv. Alla undersökningar visar att unga och ensamstående mammor är saneringspolitikens förlorare både ekonomiskt och mänskligt.

Socialdemokraternas tidigare framgångar vanns med en politik som bet både på dagsproblem och förmedlade en framtidsvision. Den här veckan har de samlat ihop sig med ett program för ”Lika rätt” i välfärden.

Nästa måste gälla arbetslivet.