ÅSIKT

Dags för Broderskaps EMU-beslut

Socialdemokratin behöver en radikal blåslampa

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Som rörelse står vi mitt i en kris”. Broderskapsrörelsens ordförande Anna Berger Kettner bekänner i verksamhetsberättelsen till kongressen, som börjar på torsdag, ovanligt öppenhjärtigt de problem organisationen står inför.

Men samtidigt tar ledningen tjuren vid hornen och lägger förslag om att broderskaparna ska ta ställning till den kontroversiella frågan om ett svenskt EMU-medlemskap. Förbundsstyrelsen för-

ordar ett ja och säger att det ska ske när Sveriges ekonomi ”kommit i fas” med EMU-ländernas.

Förslaget ligger helt i linje med det beslut som den socialdemokratiska partikongressen redan fattat, men oppositionen mot EMU kan väntas vara ännu starkare inom Broderskapsrörelsen. Det blir en viktig diskussion och mätare på hur stämningen är inom hela socialdemokratin.

Problemen är inte unika

Broderskapsrörelsen har som alla partipolitiska rörelser problem med sjunkande medlemssiffror och svagt engagemang. Men Anna Berger Kettner framhåller att det finns ett sug under ytan efter praktiskt politiskt arbete och ideologisk analys i en demokratisk socialistisk tradition och förbundsledningen manar till fortsatt förnyelsearbete.

Broderskapsrörelsens problem är inte unika, alla politiska rörelser lider av medlemsflykt och

ointresse eller likgiltighet hos allmänheten.

Paradoxalt nog kan man tycka, eftersom engagemanget för politiska sakfrågor är starkt, kanske starkare än på flera decennier hos både ungdomar och äldre. Aldrig har nätverken, grupperna, föreningarna – och till och med nya partier för att driva enskilda frågor – varit fler.

Nätverk för intresserade

Hur partierna och de gamla organisationerna ska fånga upp och kanalisera detta engagemang är den stora utmaningen.

Broderskap har för att nå ut startat ett nätverk för intresserade som ännu inte är mogna att bli medlemmar. Det kan vara en väg. Vid kongressen sker också en radikal föryngring av förbundsledningen, styrelsen och verkställande utskottet. Ny förbundssekreterare blir Olle Burell, 26 år.

Broderskaparna har historiskt varit en radikal rörelse på vänsterkanten inom socialdemokratin. För att fånga upp inte minst den unga generationens samhällsengagemang och frågor är det säkert nödvändigt med en föryngring.

Socialdemokratiska partiet och regeringen kan behöva en ordentlig blåslampa som blåser från vänster.